Systemy Panoptix® i Metasys® zdobywają nagrody amerykańskich portali branżowych

W lutym br., systemy zarządzania budynkami Panoptix® oraz system automatyki budynku Metasys® firmy Johnson Controls otrzymały Nagrodę Czytelników Today’s Facility Manager – amerykańskiego portalu dla zarządców budynków, który co roku przeprowadza wśród swoich czytelników głosowanie na najlepszego dostawcę w różnych kategoriach.  
System Metasys® wygrał w kategorii „Wiodący Systemu Automatyki Budynkowej”,  a system Pantopix® w kategorii „Zarządzanie i Doradztwo w zakresie Energii”.

W tym samym tygodniu, amerykański portal ControlTrends zajmujący się tematyką sterowania dla systemów ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, przyznał systemowi Panoptix® nagrodę „Aplikacja Roku 2012 do Zarządzania Energią w Budynkach”.

System automatyki budynkowej Metasys® zapewnia optymalizację działania wszystkich systemów znajdujących się w obiekcie – oświetlenia, klimatyzacji, systemu przeciwpożarowego i bezpieczeństwa oraz innych urządzeń – aby osiągać efektywność energetyczną i obniżać koszty operacyjne. Działając w oparciu o infrastrukturę IT, oprogramowanie oraz łączność bezprzewodową, Metasys® tworzy jeden zintegrowany system, który w sposób logiczny koordynuje i porządkuje wszystkie informacje, aby dostarczyć je we wskazanym przez klienta miejscu i czasie. >>
System podwyższania efektywności energetycznej budynków – Panoptix™ – odpowiada  na rosnące potrzeby poprawy funkcjonowania systemów budynkowych w celu podniesienia poziomu komfortu użytkownika, obniżenia zużycia energii i kosztów operacyjnych oraz uzyskania znaczących oszczędności.  System Panoptix® – najbardziej innowacyjne rozwiązanie na rynku budowlanym w ostatnich 30 latach – łączy nowoczesny model przetwarzania danych w chmurze oraz ich zarządzanie i analizę z ponad 125-letnim doświadczeniem eksperckim Johnson Controls. >>
Więcej na www.johnsoncontrols.pl

O firmie Johnson Controls
Firma Johnson Controls – Building Efficiency, posiadając 500 oddziałów w ponad 150 krajach na całym świecie, jest czołowym dostawcą produktów, usług oraz rozwiązań w zakresie systemów chłodnictwa, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, jak również systemów automatyki budynkowej i BMS, które podnoszą efektywność energetyczną i optymalizują koszty operacyjne obiektów należących do ponad miliona klientów na całym świecie. Firma Johnson Controls jest zaangażowana w ponad 500 projektów dotyczących energii odnawialnej, w których stosowane są technologie wykorzystania energii słonecznej, geotermalnej oraz wiatru. Jej rozwiązania obniżyły emisję dwutlenku węgla o 16 mln ton, a od roku 2000 przyniosły oszczędności rzędu 19 mld USD. Wiele największych światowych firm powierzyło firmie Johnson Controls zarządzanie swoimi obiektami o charakterze komercyjnym o łącznej powierzchni ok. 140 mln metrów kwadratowych.