System AP Automatyka oparty jest o rozwiązania renomowanej firmy Rotronic, której sprzęt do pomiaru %RH uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. Układem nadrzędnym tego układu pomiarowego jest dedykowane oprogramowanie (w polskiej wersji językowej) HW4, które pozwala na wizualizację pomiarów (na szczególną uwagę zasługuje możliwość wizualizacji pomiarów na mapie obiektu), alarmowanie (również poprzez wysyłanie odpowiednich wiadomości e-mail) oraz rejestrację danych pomiarowych do plików (np. Excel) na dysku komputera. Do pomiaru wilgotności względnej i temperatury w tym systemie proponowane są sondy HC2-S, które zapewniają świetne parametry (dokładność: ±0.8%RH / ±0.1K w zakresie 0…100%RH, przy T = 23⁰±5K oraz stabilność: <1%RH / rok). Wszystkie sondy tej serii dostarczane są z fabrycznym certyfikatem wzorcowania, co potwierdza ich doskonałe parametry (certyfikat jest przypisywany, przez numer seryjny, do każdej sondy oddzielnie).
 

Rys. 1. Schemat ideowy systemu pomiarowego

Rys. 1. Schemat ideowy systemu pomiarowego


Cechy sond HC2-S Rotronic:

  • pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza (obliczanie punktu rosy)
  • zakres pomiarowy: 0…100%RH / -50…+100°C
  • dokładność: ±0.8%RH / ±0.1K (w zakresie 0…100%RH, przy T = 23⁰±5K)
  • stabilność długoterminowa: < 1%RH / rok
  • możliwość kalibracji (adjustacji i wzorcowania) w przyszłości
  • dostarczana zawsze z fabrycznym certyfikatem wzorcowania
  • interfejs sieciowy RS485 (MODBUS) i zasilanie 24VDC (dzięki połączeniu z odpowiednimi konwerterami)

Rys. 2. Sonda HC2-S firmy Rotronic

Rys. 2. Sonda HC2-S firmy Rotronic


Funkcje programu HW4 Rotronic:
- funkcje konfiguracyjne, czyli nadawanie nazw sondom, ustawianie lokalizacji plików z danymi, ustawianie progów alarmowych oraz funkcji alarmowych, …
- funkcje wizualizacyjne, czyli wyświetlanie wyników na monitorze komputera w postaci wskaźników (m.in. na mapie obiektu), tabel, przebiegów, …
- funkcje alarmowe, czyli sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych, problemów z komunikacją (sygnalizacja dźwiękowa, wizualna, wiadomości email)
- funkcje archiwizacyjne, czyli zapis danych pomiarowych do plików (np. Excela)
- funkcje analityczne, czyli możliwość analizy zarejestrowanych wyników, również w trybie offline
UWAGA: oprogramowanie w polskiej wersji językowej!
 

Rys. 3. Program HW4 Rotronic

Rys. 3. Program HW4 Rotronic


Wiecej informacji:

AP Automatyka: systemy pomiarowe * automatyka przemysłowa * elektronika * pomiar wilgotności * pomiar temperatury * pomiar dwutlenku węgla * pomiar ciśnienia * siłowniki elektryczne * urządzenia do stref EX * pomiar aktywności wody