Centrale Ekozefir firmy Ekoklimax mogą zostać wyposażone w odpowiedni moduł internetowy. Moduł można podłączyć bezpośrednio do sterowników podstawowych centrali jak i do dodatkowego grupowego sterownika Ekotouch, dzięki czemu jeden moduł pozwala na obsługę nawet 8 urządzeń. Dzięki temu funkcjami centrali można sterować z dowolnej odległości, pod warunkiem dostępu do Internetu - przez www, tablet lub smartfona. Do tego celu służy aplikacja Ekozefir Mobile. We wszystkich wersjach aplikacji (na komórkę, tablet czy stronę www) dostępny jest kolorowy schemat pracy centrali oraz wartości temperatury i najważniejszych ustawień na jednym czytelnym ekranie. Można sterować:

  • ustawieniem wydajności oraz proporcji nawiewu i wywiewu,
  • temperaturę zadaną oraz trybem zadawania temperatury (automatycznie/ręcznie);
  • wyposażeniem opcjonalnym centrali: bypassem, recyrkulacją, wyborem czerpni, chłodnicami, nagrzewnicami

oraz na bieżąco monitorować stan pracy centrali – w tym temperaturę, wydajność czy odszranianie wymiennika.

Źródło, foto: Ekoklimax