Komary nie lubią klimatyzacji i ruchu powietrza spowodowanego przez wentylatory. Przy ciągłym oczekiwaniu na skuteczną szczepionkę na malarię, głównym zabezpieczeniem przed tą chorobą zakaźną pozostaje działanie prewencyjne. Firma LG zaprojektowała specjalna wersję klimatyzatora split „Anty-Mosquito” do zastosowań w strefach tropikalnych, który pomaga zmniejszyć liczbę przypadków malarii poprzez odstraszanie komarów - głównej przyczyny przenoszenia malarii. Antykomarowy klimatyzator utrzymuje komfortowy klimat w pomieszczeniu jednocześnie wykorzystując fale ultradźwiękowe dla odstraszenia komarów. Funkcję przeciwko moskitom uruchamia się za pomocą przycisku oznaczonego na pilocie. Urządzenie generuje niesłyszalne dla ucha ludzkiego fale ultradźwiękowe o częstotliwości od 30 kHz do 100 kHz i jest to technologia całkowicie nieszkodliwa dla ludzi. Według LG, w badaniach przeprowadzonych ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), klimatyzacja powoduje eliminację 64% komarów Anopheles rodzaju żeńskiego w czasie 24 godzin oraz eliminuje 82% ogólnej liczby tego gatunku z klimatyzowanego pomieszczenia.
Chroniąc zdrowie ludzkie, klimatyzator Anti-Mosquito posiada również wszystkie zalety zaawansowanych technologii klimatyzacji firmy LG w klimatyzacji: dostarcza wydajne chłodzenie i jest wyjątkowo niezawodny nawet w ekstremalnych temperaturach pracy.

LG Anti-Mosquito

LG Anti-Mosquito

Specjalnie dla rynku afrykańskiego, klimatyzator LG wyposażono w Tropical Compressor, który jest przeznaczony do pracy w gorącym i wilgotnym klimacie. Z uwagi na nieciągłe dostawy energii elektrycznej w tej części świata, urządzenie LG zostało wyposażone w jednostkę z Super Automatic Voltage Switcher (Super AVS), który pomaga chronić sprężarkę przed uszkodzeniem w przypadku awarii prądu i ewentualnych przepięć. Jednostkę wyposażono też w LG Plasmaster – technologię filtracji usuwającą zanieczyszczenia i bakterie z powietrza.

Działania LG przyczyniły się do wspierania całego szeregu programów infrastrukturalnych i społecznych w Afryce. Firma obecnie współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi, w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania chorobom, ochrony środowiska i eliminacji ubóstwa.

O Światowym Dniu Malarii - 25 kwietnia

Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day) po raz pierwszy obchodzono dnia 25 kwietnia 2008 roku. Święto ma na celu informowanie o źródłach i skali choroby oraz redukcję skutków malarii. WHO podaje, że co roku na malarię zapada około 220 milionów ludzi, z czego ponad 1 milion umiera. Malaria, nazywana inaczej zimnicą, to ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza, występująca w ponad 100 krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, głównie w Afryce i Ameryce Południowej. Malaria jest coraz większym problemem z uwagi na wzrost temperatury na świecie sprzyjający rozmnażaniu się komarów i poszerzaniu przestrzeni ich bytowania oraz wzrostu oporności na znane leki. Zimnica jest wciąż najczęstszą na świecie chorobą zakaźną, przenoszoną na człowieka przez niektóre gatunki komarów. Szczególnie groźna jest dla małych dzieci poniżej 5 roku życia mieszkających w krajach afrykańskich. Jest też niebezpieczna dla osób podróżujących: co roku zaraża się nią około 30 tysięcy turystów pochodzących z terenów, na których choroba nie występuje. Malarii da się zapobiec poprzez zabezpieczenia przed ukąszeniem komara: w postaci moskitier oraz zastosowania specjalnych środków owadobójczych (repelentów). Prasa donosi, że trwają końcowe badania nad skuteczną nową szczepionką, tym bardziej, że kolejna odmiana malarii oporna jest na szeroko stosowany lek - artemizynę.