Nieustany rozwój oraz rosnąca potrzeba produkcyjna, podyktowane coraz większym popytem na produkty firmy KLIMOR, już wkrótce zaowocuje rozpoczęciem inwestycji związanej z budową nowej hali produkcyjnej w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego. Pod dachem hali znajdzie się kolejne ponad 2 tys. m² nowej powierzchni.

Prace nad nowym projektem inwestycyjnym rozpoczną się w drugiej połowie bieżącego roku. Budowa obejmować będzie powstanie nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2tys m², która docelowo będzie połączona z już istniejącą. Łącznie zakład produkcyjny Klimor zwiększy się do blisko 10tys m² powierzchni, na którą będą składały się hale produkcyjne i magazynowe. W związku z rozbudową, obecny nowoczesny park maszynowy zostanie doposażony i wzbogacony między innymi w zrobotyzowane obrabiarki CNC. Oddanie nowej hali do użytku zaplanowane jest na pierwszą połowę 2019 roku.

Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy KLIMOR w Gdyni jest częścią długofalowej strategii rozwoju Grupy Klima-Therm, która zakłada m.in. ekspansję na rynki zagraniczne oraz rozwój nowych produktów, w tym wdrożenie nowego typoszeregu EVO, który zaplanowany jest na drugą połowę 2018 roku. Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu pozwoli również na znaczące skrócenie czasu realizacji zamówień. Inwestycja związana z powiększeniem powierzchni produkcyjnej zakładu to także nowe miejsca pracy dla mieszkańców trójmiasta i okolic. Można szacować, że firma Klimor dzięki rozwojowi zapewni kilkadziesiąt nowych wakatów.

Rozbudowa zakładu to strategiczne posunięcie wynikające z rosnącego zapotrzebowania na nasze produkty, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Budowę traktujemy jako kolejny ważny krok w naszym wieloletnim i systematycznym rozwoju mówi Marek Kupiec Prezes Zarządu w spółce KLIMOR i dodaje: Inwestycja ta nie tylko pozwoli nam na zwiększenie dotychczasowych możliwości produkcyjnych, ale także wpłynie na poprawę efektywnością zarządzania produkcją oraz usprawni skuteczną obsługę większych zleceń.