Szkolenia o charakterze zamkniętym mają na celu przekazanie wiedzy na temat rozporządzenia komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych. Uczestnicy zapoznają się też z nowymi wymaganiami wobec central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 Szkolenia odbędą się w następujących miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Rzeszowie, Lublinie, Wrocławiu oraz Opolu.

Cykl spotkań z projektantami zaplanowano na luty-marzec 2016 roku. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z regionalnymi doradcami techniczno-handlowymi.


Źródło, fot.: Klimor