Komfort cieplny to parametry powietrza, tj. temperatura t i wilgotność względna φ oraz jego prędkość w powinny być tak dobrane, aby zapewnić poczucie komfortu, tzn. aby człowiekowi przebywającemu w pomieszczeniu wyposażonym w instalację wentylacyjną nie było zbyt ciepło i aby nie odczuwał chłodu, inaczej mówiąc – aby odczucie człowieka względem temperatury, wilgotności i prędkości ruchu powietrza było przyjemne.

Wymagania te są spełnione, gdy parametry powietrza w pomieszczeniach, według polskiej normy PN-78/B-03421:

Mała aktywność fizyczna - dla ludzi, wykonujących lekką pracę lub pozostających w stanie spoczynku, temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi, zapewniająca dobre samopoczucie wynosi :

  •     zimą 20 ÷ 22°C
  •     latem 23 ÷ 27°C

Średnia aktywność fizyczna - przy średnim tempie metabolizmu (np. praca biurowa) zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi odpowiednio :

  •     zimą 18 ÷ 20°C
  •     latem 21 ÷ 25°C

Duża aktywność fizyczna - przy dużym tempie metabolizmu (np. ciężka praca fizyczna) zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi odpowiednio :

  •     zimą 15 ÷ 18°C
  •     latem 18 ÷ 23°C