13 czerwca 2013 Sejm RP przyjął nowelizację Kodeksu Pracy i zmianę Ustawy o związkach zawodowych. Najważniejsze zmiany to 12-miesięczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy.

Celem wprowadzenia tych zmian jest walka z kryzysem. Nowe przepisy mają pomóc w utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie trwającego kryzysu. Przeciwko wprowadzeniu noweli oponowały związki zawodowe wskazując, że umożliwi to pracodawcom legalnie nadmiernie wykorzystywać czas pracowników oraz nie wypłacać im dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny.

Z 4 do 12 miesięcy

Nowe przepisy wydłużają okres rozliczeniowy dla pracodawców z 4 do 12 miesięcy "jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy". Pracodawca będzie mógł nakazać pracownikom pracować dłużej niż 8 godzin, które nie będą liczone jako nadgodziny.

Ruchomy czas pracy

Druga zmiana to wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Wprowadzenie tej zmiany w firmie będzie możliwe tylko za zgodą pracowników i musi zostać zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nowa ustawa pozwala też na stosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Nowe przepisy pozwalają też na wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Polscy związkowcy grożą wprowadzeniem strajku generalnego...

Cofnijmy zegar o 100 lat...

Pracownicy różnych branż uzyskali 8-godzinny dzień pracy za pomocą strajków i agitacji w XIX wieku. Dzień Pierwszego Maja świętujemy czcąc pamięć walki robotników o 8-godzinny dzień pracy...