Firma Lindab na początku marca br. otrzymała specjalne gratulacje od Instytutu Techniki Budowlanej za uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej dla swoich produktów: rur zwijanych, tłoczonych i segmentowych kształtki okrągłych z uszczelką i bez uszczelki. Produkty te przeszły testy oraz badania zalecone przez ITB.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Wymagania są wymienione w Art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Krajowa Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Kierownik Działu Marketingu Wojciech Dworakowski przekazuje pamiątkowe gratulacje Grzegorzowi Pieklikowi – Kierownikowi ds. Jakości, Środowiska i BHP. Przekazanie odbyło się w siedzibie Lindab w dniu 5 marca 2020 r.