Rozwiązanie Liebert EFC firmy Emerson Network Power korzysta z połączenia pośredniego, wyparnego chłodzenia (freecooling) oraz wymiennika ciepła powietrze-powietrze w pojedynczej jednostce. Chłodzenie wyparne wykorzystuje parowanie wody pod ciśnieniem, co powoduje ogrzewanie otaczającego powietrza i zapewnia wysoki poziom częściowej efektywności wykorzystania energii (partial Power Usage Effectiveness, pPUE), który wynosi 1,03. Działanie systemu Liebert EFC zostało dodatkowo zoptymalizowane dzięki autorskiej technologii sterowania iCOM, dzięki której przepływ powietrza jest dostosowany do wymagań konkretnego serwera lub centrum danych. Na energooszczędność wpływa zastosowanie wentylatorów EC nowej generacji oraz wysoko sprawnych wymienników ciepła z certyfikacją Eurovent.

Liebert EFC potrafi dostosować się do warunków zewnętrznych oraz do wymagań konkretnego centrum danych. Jest to możliwe dzięki trybom eksploatacji.

 • W zimniejszym sezonie (w trybie zimowym) powietrze wywiewane z centrum danych jest ochładzane z wykorzystaniem procesu wymiany ciepła z chłodnym powietrzem zewnętrznym. Nie ma konieczności uruchamiania systemu wyparnego, a prędkość wentylatora jest regulowana w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.
 • W ciepłym sezonie (w trybie letnim) system wyparny powinien pracować, aby nasycać powietrze. Pozwala to chłodzić centrum
  danych nawet przy wysokich temperaturach na zewnątrz. Przez nasycanie powietrza można obniżyć temperaturę termometru
  suchego.
 • W przypadku skrajnych warunków zewnętrznych można zapewnić chłodzenie uzupełniające, stosując system bezpośredniego
  odparowania (DX). Alternatywnie można zainstalować obwód wody lodowej (CW). Systemy DX i CW są przeznaczone do dostarczania częściowej, pomocniczej mocy chłodzenia oraz zapewniają maksymalną sprawność przy minimalnym zużyciu
  energii

Dodatkowo, jednostka zapewnia zachowanie fizycznego rozdziału  między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Eliminuje to ryzyko zanieczyszczenia powietrza chłodzącego serwery przez czynniki zewnętrzne.

Źródło, fot. Emerson Network Power