Piotr Wolak, Prezes Zarządu i Dyrektor Krajowy Grupy lindab w Polsce

Pan Piotr Wolak pracował w firmie Centrum Klima S.A od ponad 9 lat; od 5 lat pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlowych a następnie również funkcję członka Zarządu spółki.

Po przejęciu firmy Centrum Klima przez firmę Lindab Sp. z o.o. pełnił obydwie te funkcje w firmie Lindab Sp. z o.o., będąc odpowiedzialnym w Polsce zarówno za sprzedaż i rozwój produktów z zakresu wentylacji jak i systemów dachowych i elewacyjnych.

Piotr Wolak ma 35 lat, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska specjalizacja Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

Po obecnej zmianie jako Prezes Zarządu Lindab Sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za całą działalność Grupy Lindab w Polsce.

Dotychczasowy Prezes Zarządu – Kenneth Johnsson został odwołany w związku z wykonaniem swoich zadań w Polsce.

Zarząd Lindab Sp. z o.o.:
Piotr Wolak - Prezes Zarządu, Dyrektor Krajowy Grupy Lindab w Polsce
Małgorzata Szerszeń-Krzywicka - Dyrektor ds. Finansowych, Członek Zarządu
Michał Wróblewski - Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, Członek Zarządu