Kampania społeczna „NIE dla czadu!”

Odpowiada na wiele pytań i uświadamia społeczeństwu istnienie niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla (czadem), zwanym "cichym zabójcą", oraz pokazuje, jak można im zapobiegać.

Skąd się bierze tlenek węgla w naszym otoczeniu? Dlaczego jest tak niebezpieczny? Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? Jak zapobiegać zatruciu?Jak ważna jest instalacja czujki dymu oraz czujki tlenku węgla oraz jak bezpiecznie użytkować gazowe podgrzewacze wody, czym grożą praktyki uszczelniania okien oraz zaniedbania związane z przeglądem stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych - odpowiada obszerna ulotka kampanii "NIE dla czadu".

Kampania przypomina, aby:

• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
• użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
• rozmieścić czujki tlenku węgla w części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Więcej szczegółów na temat akcji: www.straz.gov.pl

Kampania "Ciepło jest ulotne..."

Ta ogólnopolska kampania ma na celu przekazać społeczeństwu informacje o bezpiecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych i przypominać o podstawowych zasadach ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla (zaczadzeniem). Akcja "Ciepło jest ulotne… Nie zaniedbuj bezpieczeństwa!" uświadamia źródła zagrożenia oraz podpowiada jak zapobiegać tragicznym skutkom źle użytkowanych instalacji. Stowarzyszenie opracowuje co roku listę zatruć  tlenkiem węgla w Polsce, tzw. "Czarny Raport", który dodatkowo wskazuje na powagę i wielkość zagrożenia.

Kampania przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem instalacji spalinowych i wentylacyjnych, takie jak:
- przeprowadzanie regularnych kontroli przewodów wentylacyjnych (raz w roku), spalinowych w instalacjach z kotłami na paliwo gazowe i płynne (2 razy w roku) i dymowych w instalacjach z kotłami na paliwo stałe (4 razy w roku),
- zlecanie kontroli tylko uprawnionym kominiarzom,
- dobór komina do warunków eksploatacji,
- warunek odpowiego dopływe powietrza do pomieszczeń,
- dbanie o drożność klatek wentylacyjnych oraz o drożność i szczelność kanałów wentylacyjnych,
- nie podłączanie wentylatorów, ani wyciągów kuchennych do zbiorczych kanałów wentylacyjnych.
Więcej szczegółów na temat akcji: kominypolskie.com.pl

Ciepło jest ulotne