Odprowadzenie skroplin z urządzenia, w którym jest ciśnienie…
…niższe od ciśnienia otoczenia (chłodnica po stronie tłocznej wentylatora)


Podciśnienie panujące w urządzeniu powoduje różnicę poziomów lustra wody dp w ramionach U-rurki (rys. 1a). Prawidłowo wykonany syfon (rys. 1b) powinien spełniać następującą zależność:


Hs>Hsmin i Hw>Hwmin,


gdzie:
Hsmin = dp/2 oraz Hwmin= dp


Jeżeli syfon wykonany jest w taki sposób, że Hsmin (rys. 1c), to w momencie włączenia wentylatora woda z syfonu zostanie zassana do urządzenia klimatyzacyjnego. Dodatkowo zasysane będzie też powietrze z instalacji kanalizacyjnej.
Gdy wylot syfonu umieścimy za wysoko, Hwmin (rys. 1d), to w momencie załączenia wentylatora część wody z syfonu zostanie wessana do urządzenia, a odpływ skroplin do kanalizacji rozpocznie się dopiero w chwili, gdy sumaryczna wysokość słupa wody w syfonie i na tacy skroplin będzie równa podciśnieniu panującemu w urządzeniu.

Rys. 1. Syfon zainstalowany na chłodnicy po stronie ssawnej wentylatora

Rys. 1. Syfon zainstalowany na chłodnicy po stronie ssawnej wentylatora


Nawet jeśli podczas pierwszego uruchomienia odprowadzenie skroplin działało poprawnie, w trakcie eksploatacji urządzenia kondensat może przestać odpływać. Przyczynami takiego stanu może być wyschnięcie syfonu lub zabrudzenie filtrów powietrza, powodujące zwiększenie wartości podciśnienia w miejscu odprowadzenia skroplin.
Należy o tym pamiętać, ponieważ jeśli pojawia się woda w urządzeniu klimatyzacyjnym, sprawdza się przede wszystkim, czy nie rozszczelnił się któryś z wymienników i czy jest drożna instalacja odprowadzenia skroplin. Sprawdzenie drożności instalacji odbywa się przy otwartych drzwiach rewizyjnych chłodnicy i zwykle przy wyłączonym wentylatorze, a wtedy w sekcji chłodzenia podciśnienie jest mniejsze i odprowadzenie skroplin może działać poprawnie.


…wyższe od ciśnienia otoczenia (chłodnica po stronie tłocznej wentylatora)

Rys. 2 Syfon zainstalowany na chłodnicy po stronie tłocznej wentylatora

Rys. 2 Syfon zainstalowany na chłodnicy po stronie tłocznej wentylatora


Jak już wspomniano, nadciśnienie panujące w urządzeniu powoduje różnicę poziomów lustra wody dp w ramionach U-rurki (rys. 2a). W tym rozwiązaniu poprawnie wykonany syfon (rys. 2b) powinien spełniać następującą zależność:


Hs>Hsmin


gdzie:
Hsmin= dp


Jeżeli syfon wykonany jest w taki sposób, że Hsmin (rys. 2c), to w momencie włączenia wentylatora woda z syfonu zostanie przepompowana do kanalizacji. Syfon otworzy się i część powietrza, zamiast być nawiewana do pomieszczeń, trafi do kanalizacji. Nie grozi nam zalanie wodą urządzenia czy pomieszczenia, jedynie nieprzyjemne zapachy będą się przedostawać do pomieszczenia w trakcie postoju wentylatora. Ze względu na mniejszą uciążliwość, zjawisko może być nie zauważone i użytkownik przez lata będzie wentylował kanalizację.


Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów indywidualnych


Skropliny z klimatyzatorów odprowadza się zwykle do kanalizacji, rynien bądź bezpośrednio na zewnątrz budynku. Należy dążyć do tego, aby odpływ skroplin przeprowadzić grawitacyjne – nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasem zachodzi konieczność zastosowania pompki skroplin. Przy zastosowaniu pompki należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
• dobór pompki skroplin – bezwzględnie należy sprawdzić czy wybrana przez nas pompka będzie w stanie przetłoczyć wystarczającą ilość skroplin na żądaną wysokość;
• wybór pompki skroplin wysokiej jakości (niezawodności).
Jeżeli pompka przestanie pracować bądź pracuje nieprawidłowo, skroplinami zostanie zalane pomieszczenie. Koszt remontu na pewno przekroczyłby wartość nawet najdroższej pompki.

Rys. 3 Budowa pompki membranowej na przykładzie pompki Aspen typu mini orange

Rys. 3 Budowa pompki membranowej na przykładzie pompki Aspen typu mini orange


Popki membranowe – zasada działania, błędy popełniane podczas montażu


Zasada działania urządzenia jest następująca: wzrost poziomu cieczy w zbiorniku sterującym 2d powoduje podniesienie pływaka 2b i załączenie pompki 1. Jeżeli położenie pływaka przekroczy dopuszczalny górny poziom, zostanie wygenerowany sygnał alarmowy, pompa zaś będzie nadal pracować. Gdy poziom wody opada, alarm się wyłącza. Pompka zatrzymuje się, gdy zostanie usunięta cała woda ze zbiornika sterującego i pływak opadnie.
Gdy już wybierzemy odpowiedniej jakości pompkę, wszystko spoczywa w rękach instalatora. To od niego zależy, czy urządzenie będzie działać poprawnie, czy będą z nim kłopoty.
Podstawowe błędy popełniane podczas montażu pompek membranowych z pływakiem sterującym to:
• brak wypoziomowania zbiornika z pływakiem sterującym (rys. 4);
Zbiornik z pływakiem należy podłączyć do tacy skroplin. Musi być on wypoziomowany, w przeciwnym wypadku może spowodować to zacięcie się pływaka. Jeśli zablokuje się w położeniu dolnym, pompka nie dostanie sygnału załączenia i nie będzie pracować, a jeśli w położeniu górnym, pompka będzie pracować stale, nawet już po odprowadzeniu skroplin. Praca na sucho skutkuje w pierwszej fazie wzrostem głośności, po paru minutach spaleniem pompki.

• nieprawidłowe umieszczenie pływaka w zbiorniku (rys. 5);
Sygnał sterujący załączeniem pompki generowany jest przez magnes umieszczony w pływaku – jeżeli pływak umieścimy w odwrotna stronę, to będzie on przekazywał przekłamany sygnał o poziomie wody w zbiorniku.

• umieszczenie wylotu do kanalizacji poniżej poziomu tacy skroplin (rys. 6);
Gdy woda wypełni całą rurkę odprowadzającą kondensat, a wylot do kanalizacji jest poniżej poziomu tacy skroplin, z instalacji zostanie wyssana woda. W takim wypadku, podczas każdego kolejnego załączenia pompki w początkowej fazie będzie pracować na sucho, co skutkuje hałasem w momencie uruchomienia, a po kilku takich uruchomieniach uszkodzeniem pompki.

• zbyt duża odległość między zbiornikiem a pompką (rys. 7);
Wysokość zasysania pompki wynosi 1 m. Należy dążyć do maksymalnego skrócenia przewodów ssawnych pompki, by nie pracowała na sucho.

• zbyt długi przewód tłoczny, nadmierne opory miejscowe (rys.8);
Należy unikać gwałtownych załamań, przewężeń oraz przedłużania rurek tłocznych, gdyż powodują one wzrost oporów instalacji i w rezultacie pompka może mieć za niską wysokość podnoszenia w stosunku do potrzeb.

Podczas pierwszego rozruchu klimatyzatora należy sprawdzić, czy pompka prawidłowo się załącza i wyłącza. Jeśli jest ona uruchamiana po raz pierwszy, przez kilka sekund będzie pracowała hałaśliwie. Gdy już zassie wodę, powinna być praktycznie niesłyszalna. Głośną pracę cechuje tzw. suchobieg. Jeżeli się przedłuża należy pompkę wyłączyć i sprawdzić czy instalacja odprowadzenia skroplin została wykonana poprawnie – w szczególności czy nie jest nadmiernie długi przewód ssawny.


Jeżeli pompka pracowała cicho, a podczas kolejnych załączeń w początkowej fazie pracuje głośno, to znaczy że umieściliśmy wylot do kanalizacji poniżej tacy skroplin, woda jest wysysana z pompki i podczas każdego załączenia będzie ona pracowała na sucho.


Pompki są przeznaczone wyłącznie do przetłaczania wody – należy pamiętać o tym, zwłaszcza podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzatorów detergentami. W takiej sytuacji należy pompkę odłączyć, brudną wodę z detergentem zlać do zbiornika, wypłukać klimatyzator i dopiero wtedy z powrotem podłączyć pompkę.


Prawidłowo zainstalowana i eksploatowana pompka będzie pracować kilka lat, a w przypadku spadku jej wydajności użytkownik zostanie poinformowany o wzroście poziomu skroplin sygnałem alarmowym, co nie dopuści do zalania pomieszczenia.


Autor: Mgr inż. Przemysław Dornowski Sekretarz, członek Rady Głównej ASHRAE; GEOCLIMA Sp. z o.o.