Bezpłatna wersja PDF miesięcznika dla praktyków "Chłodnictwo&Klimatyzacja"!

Kliknij w okładkę grudniowego numeru, zaloguj się i pobierz miesięcznik.

Chłodnictwo i Klimatyzacja grudzień 2012

 

Co w numerze 12/2012 "Ch&K"?

WYDARZENIA

II Warsztaty – Warunki bezpieczeństwa  w eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych

Zakład produkcyjny Ferrero w Belsku wyróżniony przez Trane nagrodą „Energy Efficiency Leader Award”

CHŁODNICTWO

Uszkodzenia sprężarek chłodniczych Cz. 3. Bartosz NOWACKI

Komory chłodnicze wysokiego składowania  Marek MIERZWIŃSKI, Robert MATYSKO

KLIMATYZACJA

Nowoczesne rozwiązania w technologiach  wież chłodniczych i dry-coolerów Sergey ANISIMOV, Demis PANDELIDIS

Przegląd – Chłodnice wentylatorowe (dry-coolery)

Innowacyjne laboratorium Pracowni Obciążeń Termicznych CIOP-PIB  Anna BOGDAN  Klimatyzacja szpitali w dokumentach prawnych  – teraźniejszość i przyszłość Anna CHARKOWSKA

Klimatyzacja i wentylacja w obiektach służby zdrowia Aureliusz BRONK

Nawilżacze rezystancyjne kanadyjskiej firmy NEPTRONIC

Zerowy bilans energii netto w budynku Daikin Europe

Urządzenia klimatyzacyjne a Dyrektywa ErP

Zespolone systemy klimatyzacyjne i odsalające wodę morską Cz. 2. Sergey ANISIMOV, Demis PANDELIDIS

WENTYLACJA

Dobór modułowych central wentylacyjnych – przewodnik Dike BŁOCKA

Przegląd – Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne

Niezawodne tkaniny.  Czy zawsze warto stosować tradycyjne kanały wentylacyjne? Izabela TOMCZAK