Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju 2013

Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na

XII Konferencję Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju 2013:

Efektywność energetyczna instalacji - projektowanie, montaż/serwis i eksploatacja

21 listopada 2013 r., Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Tematyka Konferencji "Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju 2013" dotyczyć będzie przede wszystkim projektowania efektywnych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz ich prawidłowego montażu i eksploatacji, które w znacznym stopniu wpływają na niezawodność i wydajność systemów ACR.

Ze względu na wyżej wymieniony szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników Konferencji, Organizator tej edycji Konferencji wprowadził do programu spotkania dwa równoległe panele: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC I PPOŻ.

W programie konferencji

PANEL I: INSTALACJE / SERWIS

 •     Legislacja f-gazowa, certyfikacja zawodowa - Michał DOBRZYŃSKI, Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
 •     Obowiązki firm instalacyjno-serwisowych w zakresie gospodarki odpadami, ewidencji, sprawozdawczości oraz opłat za korzystanie ze środowiska - Krzysztof PIETRZAK, Meritum Competence
 •     Błędy montażowe (złe dobory, niewłaściwe urządzenia, komponenty) w instalacjach chłodniczych / klimatyzacyjnych - Bartosz NOWACKI
 •     Bezpieczna i tania woda w układach chłodzenia i ppoż. - Jan MARJANOWSKI, firma MARCOR
 •     Przegląd energooszczędnych rozwiązań dla chłodnictwa w markecie/supermarkecie
 •     Ekologiczne czynniki chłodnicze w najbliższej przyszłości (R407F, CO2) - Tomasz MOGIELNICKI, Piotr WOJCIECHOWSKI
 •     Kamery termowizyjne w odbiorze i serwisie obiektów i instalacji HVACR

PANEL II: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PPOŻ. i HVACR

 •     Zmiany legislacyjne dotyczące wentylacji ppoż. / oddymiającej - Grzegorz KUBICKI, Politechnika Warszawska
 •     Porównanie układów hydraulicznych w instalacjach chłodniczych budynków (CPF, P/S/,VPF) - Kazimierz WOJTAS, Politechnika Krakowska
 •     Porównanie pod kątem energetycznym instalacji z agregatami chłodzonymi powietrzem i wodą (LEED i BREEAM) -  Bartłomiej ADAMSKI
 •     Belimo Energy Valve – nowe możliwości oszczędzania energii - Ryszard BUCZEK, BELIMO Siłowniki S.A.
 •     Instalacje HVAC w aspekcie certyfikacji LEED - Jarosław MULLER, Politechnika Krakowska
 •     Data Center – projektowanie, optymalizacja i monitoring instalacji chłodzących - Maciej ŻUK

Program merytoryczny będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań. 

>>Pobierz szczegółowy program XII Konferencji "Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju 2013"


Miejsce Konferencji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa >>mapa i dojazd


Terminy

       - zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać faksem pod numer +48 22 679 71 01 do 18 listopada 2013 r.
       - firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o zgłaszanie się do 31 października 2013 r. UWAGA: Ilość form prezentacji ograniczona.


Kontakt z Organizatorem

Joanna Obrycka: tel.  22 678 35 60 wew. 112; fax: 22 679 71 01; e-mail: j.obrycka@euro-media.pl

Paweł Otłowski: tel. 22 678 37 30 wew. 107; tel. kom. 604 588 275; e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr Pietrak: tel. 22 678 37 30 wew. 105;  tel. kom. 604 588 257; e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Marek Stachurka-Geller: tel. 22 678 37 30 wew. 109; e-mail: m.stachurka@chlodnictwoiklimatyzacja.pl


Organizator: Chłodnictwo&Klimatyzacja

Chłodnictwo & Klimatyzacja

Patronat: HVACR.pl

HVACR.pl patronat