45. Dni Chłodnictwa

Po raz pierwszy w tej edycji konferencji zostanie ona połączona ze szkoleniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogliśmy zachęcić do współpracy takie firmy jak Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., Danfoss Poland Sp. z o.o. oraz Free Polska Sp. z o.o., które zgodziły się poprowadzić część szkoleniową m.in. z zakresu chłodnictwa, ogrzewnictwa, pomp ciepła, systemów GMV, optymalizacji zużycia energii czy zaworów chłodniczych. Również pozostajemy wierni dotychczasowej formie jaką była konferencja i zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń referatów (szczegóły poniżej).

Organizatorzy:

Daikin, Area


Komitet organizacyjny:

 •     dr inż. Bolesław Gaziński – przewodniczący
 •     dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. PP – Sekretarz naukowy
 •     mgr Katarzyna Jastrzębowska – Sekretarz organizacyjny


Miejsce:
Sala konferencyjna - Hotel Novotel ul. Termalna 5 (dawniej ul. Warszawska 64/66), 61-028 Poznań

Program konferencji:

13 listopada 2013 - środa
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie konferencji: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bolesław Gaziński
SESJA I
Grejcz R., Regulacja wydajności Digital w sprężarkach chłodniczych semihermetycznych - Emerson Electric Poland Sp. z o.o.**
2. Szymanik A., Optymalizacja zużycia energii przez meble chłodnicze na przykładzie sterownika Danfoss serii ERC - Danfoss Poland Sp. z o.o.**
3. Krawczyk-Grzyb E., Marka Gree – najwyższy poziom komfortu klimatyzacji. Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania klimatyzacyjne od 10 lat na rynku polskim - Gree***
4. Podlaski J., Prezentacja firmy Area Cooling Solutions - Area Cooling solutions Sp. z o.o.**
5. Podlaski J., Efektywne zarządzanie energią w układach chłodniczych na przykładzie cichobieżnego agregatu skraplającego z inwerterem i-cool - Area Cooling Solutions Sp. z o.o.**
6. Ziółkowski A., Systemy certyfikacji firm i pracowników w zakresie OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne) wynikający z prawa energetycznego - Urząd Dozoru Technicznego***
12.40 Przerwa kawowa
13.00 SESJA II
7. Filin S., Jasińska B., Efektywność energetyczna transportowych chłodziarek termoelektrycznych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
8. Grejcz R., Wybór efektywnego rozwiązania do systemu sprężarkowej pompy ciepła - Emerson Electric Poland Sp. z o.o.**
9. Klenkiewicz M., Żegnaj PM, Witaj ICV – zawory regulacyjne dla Twoich potrzeb. Nowy system zestawów serwisowych w chłodnictwie przemysłowym - Danfoss Poland Sp. z o.o.**
10. Stawecki K., Nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w sprężarkach Danfossa - Danfoss Poland Sp. z o.o.**
11. Stawecki K., Nowa oferta wymienników płytowych Danfossa - Danfoss Poland Sp. z o.o.**
16.00 SESJA III
12. Stawecki K., Agregaty skraplające OPTYMA+ i Slim Pack z oferty Danfossa - Danfoss Poland Sp. z o.o.**
13. Flagmański P., DAIKIN – nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne chłodnictwo - Daikin**
14. Szczurek E., Powietrzne pompy ciepła Daikin Altherma – w różnych zastosowaniach grzewczych - Daikin**
15. Żółtaniecki A., Kryteria doboru sprężarek dla pomp ciepła i ich praktyczne zastosowania - Politechnika Wrocławska
16. Górski J., Matuszewska D., Możliwość wykorzystania nowych czynników roboczych w układach pomp ciepła i obiegów ORC - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
17.30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
20.00 Uroczysta kolacja – Restauracja Hotel Novotel ul. Termalna 5 (dawniej ul. Warszawska 64/66)
 

14 listopada 2013 – czwartek
10.00 SESJA IV
17. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Eksperymentalna metodyka identyfikacji struktury przepływu dwufazowego w minikanale rurowym - Politechnika Koszalińska
18. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Kruzel M., Opory przepływu podczas procesu skraplania czynnika chłodniczego R410A w mini kanałach rurowycy - Politechnika Koszalińska
19. Rusowicz A., Grzebielec A., Dofinansowanie inwestycji dotyczących budynków energooszczędnych - Politechnika Warszawska
20. Szlazak N., Obracaj D., Piergies K., Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
21. Górny K., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W., Tribologiczne badania olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R134-a - Politechnika Poznańska
22. Gaziński M., Badanie efektywności powietrznych pomp ciepła - Systherm D. Gazińska s.j.
12.20 Przerwa na kawę
12.20 SESJA V
23. Gaziński M., Grzegórski M., Projektowanie, montaż i doświadczenie eksploatacyjne systemu klimatyzacyjnego z pompa ciepła GMV-IV produkcji GREE - Systherm D. Gazińska s.j., Systherm Technik Sp. z o.o.**
24. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Kruczyński P., Radchenko Ivanovich M., Radchenko Ivanovich A., Badanie procesu skraplania w kompaktowym wymienniku ciepła - Politechnika Koszalińska
25. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Widomska K., Badanie procesu wymiany ciepła podczas skraplania czynnika R410A w mini kanałach rurowych - Politechnika Koszalińska
26. Grzegorski M., Agregaty wody lodowej - Poltherm Systherm Technik Sp. z o.o.**
27. Bartoszewski P., Prosument – program NFOSiGW dotyczących wsparcia małych instalacji OZE - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***
28. Aktualne założenia do ustawy F-gazowej, certyfikacja firm i personelu firm chłodniczych - Ministerstwo Środowiska***
14.20 Zakończenie konferencji


** Referaty / prezentacje promocyjne
*** Referat/ prezentacja nie zamieszczona w materiałach konferencyjnych

>>pobierz program pdf

Warunki uczestnictwa:
Opłaty konferencyjne

 •     750 zł* + 23%Vat – udział w Dniach Chłodnictwa
 •     250 zł** + 23%Vat – studenci (udział tylko w wykładach)

* Opłata zawiera: 2 dni wykładów, materiały szkoleniowo-konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację
**Opłata zawiera: 2 dni wykładów, materiały szkoleniowo-konferencyjne, przerwy kawowe

Noclegi ze śniadaniami:
Hotel i Camping Malta, Poznań ul. Krańcowa 98
http://campingmalta.poznan.pl/

 •     170zł brutto/doba (domek 1 osobowy)
 •     230zł brutto/doba (domek 2 osobowy do pojedynczego wykorzystania)
 •     115zł brutto/doba (miejsce w domku 2 osobowym)


Zgłoszenie:
Chcąc wziąć udział w XLV Dniach Chłodnictwa należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją na adres katarzyna.jastrzebowska@systherm.pl najpóźniej do 4.11.2013r. lub nr fax (61) 851 97 97

Referaty:
Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń referatów o zakresie tematycznym:

 •     Energooszczędne rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
 •     Problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 •     Odzysk ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 •     Systemy sterowania, zabezpieczeń oraz monitoringu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ograniczające zużycie energii;

Wszystkich, którzy zechcą przygotować i wygłosić referat (plenarny lub promocyjny) prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonych formularzy do 6 września 2013 r. na adres e-mail:
katarzyna.jastrzebowska@systherm.pl lub nr fax (61) 851 97 97

Potwierdzenie przyjęcia referatu przesłane będzie w ciągu 7 dni od nadesłania zgłoszenia. Pełny tekst referatu prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2013 r.

Referaty plenarne
Za przygotowanie i wygłoszenie referatu plenarnego wyłącznie o charakterze naukowo – technicznym Autorom przysługiwać będzie honorarium w wysokości 180 zł.

Prezentacja promocyjna (referaty promocyjne)

 •     PREZENTACJA – przygotowanie i przedstawienie prezentacji - 1.000 zł + 23 % VAT
 •     STOISKO – stoisko firmowe - 650 zł + 23 % VAT
 •     PREZENTACJA + STOISKO - przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz stoisko firmowe - 1.500 zł + 23 % VAT
 •     REKLAMA - publikacja 1 strony reklamy w materiałach konferencyjnych 550 zł + 23 % VAT
 •     PREZENTACJA + STOISKO + REKLAMA - 2.100 zł + 23 % VAT


Kontakt:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. 61 850 75 05
katarzyna.jastrzebowska@systherm.pl, grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl


Do pobrania

    Pod treścią tego artykułu:

 • Karta zgłoszenia uczestnictwa
 • Karta zgłoszenia referatu
 • Wytyczne dla autorów
 • Proram konferencji