Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju 2013

Na zaproszenie organizatora - redakcji miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja - na konferencję Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju 2013 pod hasłem "Efektywność energetyczna instalacji - projektowanie, montaż/serwis i eksploatacja"  przybyło do Warszawy blisko 130 fachowców. Konferencja zgromadziła  projektantów i wykonawców instalacji, pracowników pionów technicznych oraz kadrę akademicką. Czekała na nich duża dawka wiedzy praktycznej i możliwość dyskusji oraz wyjaśnienia wątpliwości, które na co dzień pojawiają się w branży. Wykładom towarzyszyła niewielka ekspozycja - stoiska firm Alfaco, Belimo i TA Hydronics.

Organizatorzy zdecydowali się na formułę dwóch paneli tematycznych, odbywających się równolegle. Panel nr I Instalacje/Serwis poświęcony był w dużej mierze chłodnictwu - moderatorką tej części była sekretarz redakcji Chłodnictwa&Klimatyzacji, pani Anna Witkowska; panel nr II Projektowanie systemów HVAC i ppoż. dotyczył wentylacji i klimatyzacji - moderatorem tej części był redaktor naczelny pisma, pan Marek Stachurka-Geller.

Klamrą spinającą oba panele i otwierającą całe wydarzenie była prezentacja "Legislacja f-gazowa, certyfikacja zawodowa", którą przedstawił pan Michał Dobrzyński, prezes Fundacji PROZON. Przedstawił postęp prac władz unijnych i polskich na kwestią ustawy f-gazowej, w tym certyfikacji. Wyjaśnił propozycje Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Ochrony Środowiska UE w zakresie wycofywania czynników z grupy HFC oraz planowane zasady certyfikacji. Pan M. Dobrzyński odpowiadał też na pytania instalatorów i serwisantów, przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności za stan danej instalacji. Pod koniec prezentacji wywiązała się też ciekawa dyskusja dotycząca "zmuszania" operatorów do bieżącego serwisowania instalacji i wybierania firmy oferującej najwyższą jakość usług.

 

Panel I

Bardzo ważny dla wszystkich firm temat, czyli "Obowiązki firm instalacyjno-serwisowych w zakresie gospodarki odpadami, ewidencji, sprawozdawczości oraz opłat za korzystanie ze środowiska", przedstawił pan Krzysztof Pietrzak z firmy Meritum Competence. Dzięki kompleksowemu ujęciu tematu, serwisanci mogli zapoznać się z zagadnieniami, które bezpośrednio dotyczą ich codziennej działalności, a w której nie muszą być specjalistami.

Pan Bartosz Nowacki, doświadczony praktyk w chłodnictwie i klimatyzacji (firma: ReBaNo), podzielił się ze słuchaczami konferencji swoją bogatą wiedzą. Omówił najważniejsze błędy montażowe występujące podczas projektowania, montażu i serwisu instalacji ACR. Podjął się pogrupowania błędów: na etapie założeń i projektu, w czasie doboru i sporządzania ofert, materiałowe i montażowe, serwisowe i eksploatacyjne oraz związane z uruchomieniem urządzeń i instalacji. Wskazał na najczęstsze konsekwencje tych błędów i każdą ze wskazanych grup omawiał kolejno, swoją wypowiedź ubarwiając przykładami z praktyki instalatorskiej, a także zadając pytania angażujące słuchaczy.

Pan Jan Marjanowski, przedstawiciel firmy MARCOR, omówił znaczenie wody uzdatnionej używanej w instalacjach chłodniczych, skupiając się na wymaganych parametrach i głównych procesach uzdatniania, takich jak odżelazianie, odmanganianie, dekarbonizacja oraz korekcja chemiczna, posiłkując się wykonanymi przez firmę instalacjami. Pan Aleksander Labocha z firmy OMC Envag przedstawił konkretne rozwiązanie produktowe, tj. separatory marki LAKOS, stanowiące alternatywę dla filtracji obiegów grzewczych i chłodniczych.

Panowie Tomasz Mogielnicki i Piotr Wojciechowski opracowali "Przegląd energooszczędnych rozwiązań dla chłodnictwa w markecie/supermarkecie", odwołując się do rzeczywistych rozwiązań instalacji chłodniczych na czynnik R407F, pracujących w dużych obiektach handlowych. Wskazali, jak zastosowanie nowego czynnika może obniżyć koszty eksploatacyjne tych energochłonnych obiektów. Drugą część prezentacji prelegenci poświęcili przyszłości czynników ekologicznych - omówili trendy w stosowaniu wspomnianego R407F oraz stosowanie CO2.

 

Panel II

Pan dr inż. Grzegorz Kubicki z Politechniki Warszawskiej opisał "Zmiany legislacyjne dotyczące wentylacji ppoż. / oddymiającej". Według słuchaczy, była to olbrzymia dawka wiedzy, porządkująca zasady projektowania i odbioru systemów ppoż i oddymiających. Duże zainteresowanie wzbudziły wskazówki i informacje praktyczne dotyczące bezdymowego utrzymania dróg ewakuacyjnej oraz nadchodzącej obowiązkowej certyfikacji dla wszystkich systemów różnicowania ciśnienia.

"Instalacje HVAC w aspekcie certyfikacji LEED" zajmująco omówił pan dr inż. Jarosław Müller z Politechniki Krakowskiej, rozwijając myśl, że "wystarczy" projektować, budować i eksploatować budynek zgodnie ze standardem 62.1 ASHRAE. prezentacja wywołała wśród słuchaczy szeroki odzew. Prelegentowi udało się zaangażować w wymianę poglądów kadrę akademicką i osoby specjalizuje się w certyfikacji LEED - rozmówcy uzupełniali wzajemnie praktyczne informacje, dotyczące certyfikacji. 

Pan Michał Gliniewski z firmy Systemair w swej prezentacji zajął się "Wielowymiarowym podejściem do inwestycji w system HVAC", pokazując zalety stosowania systemów opartych o agregaty wody lodowej.

"Porównanie układów hydraulicznych w instalacjach chłodniczych budynków (CPF, P/S/,VPF)" było tematem prezentacji pana dr inż. Kazimierza Wojtasa z Politechniki Krakowskiej. Słuchacze mieli okazję przypomnieć sobie najbardziej podstawową wiedzę z zakresu doboru i projektowania układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jednak w ujęciu praktycznym i kompleksowym, pokazującym szereg aspektów projektowania - od kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, poprzez wydajność i energooszczędność, aż po eksploatację zapewniającą warunki komfortu i możliwość indywidualnej regulacji parametrów.

Pan Bogdan Załoga z działu technicznego firmy Emerson opowiedział o efektywnym energetycznie systemie klimatyzacji precyzyjnej w centrach danych, poświęcając sporo miejsca kwestiom wydzielania zimnego korytarza, co wspomaga zapewnienie właściwych warunków pracy w serwerowni.

"Porównanie pod kątem energetycznym instalacji z agregatami chłodzonymi powietrzem i wodą (LEED i BREEAM)" przeprowadził pan Bartłomiej Adamski. Prezentacja stanowiła uporządkowaną i usystematyzowaną "pigułkę" wiedzy, zestawiała koszty stosowania w instalacjach chłodniczych różnych rozwiązań. Podobnie jak podczas prezentacji pana J. Muellera, kontekst certyfikacji wywołał gorącą dyskusję. Możliwości rozwiązań projektowych, wpływających na "kolor" certyfikatu wielokryterialnego, zachęcały słuchaczy do wymiany poglądów. 

Kontekst oszczędzania energii zastosował też pan Ryszard Buczek z firmy Belimo. Prezentacja "Belimo Energy Valve – nowe możliwości oszczędzania energii" informowała o konkretnych rozwiązaniach produktowych i usprawnieniach, jakie wnoszą one do konkretnych instalacji.

Panel II zamknęła prezentacja pana Macieja Żuka z firmy Zechik. Prelegent poruszył temat "Data Center – projektowanie, optymalizacja i monitoring instalacji chłodzących". Odniósł się do najważniejszych zagadnień, które musi wziąć pod uwagę projektant klimatyzacji dla nowoczesnych, coraz bardziej wydajnych i skalowalnych serwerowni.

Organizatorom należą się słowa uznania za świetny dobór tematów i zaproszenie cenionych i charyzmatycznych prelegentów. Była to jedna z nielicznych konferencji, gdzie po sakramentalnej kwestii moderatora "Czy są pytania?" nie zapadała na sali głucha cisza. Słuchacze angażowali się w dyskusje, zarówno podczas wykładów, jak i w kuluarach.

 

Organizator: Chłodnictwo&Klimatyzacja

Chłodnictwo & Klimatyzacja

Patronat: HVACR.pl

HVACR.pl patronat