5 czerwca 2014 roku studenci spotkali się z doświadczonymi pracownikami z branży wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Konferencję podzielono na dwie części.

Co interesuje studenta

Część szkoleniowa dotyczyła doboru central wentylacyjnych, regulacji systemów wody lodowej oraz wentylacji mechanicznej i odzysku ciepła. Ponad 100 osób, podzielonych na mniejsze grupy, przez blisko 3 godziny zdobywało praktyczne szlify pod okiem specjalistów z Danfoss, BelinerLuft Technik oraz ASPOL FV. O godzinie 12, w budynku Centrum Dydaktyki U2, Prodziekan ds. kształcenia niestacjonarnego, dr hab. inż. Zbigniew Burtan. W ciągu czterech godzin wygłoszono dziewięć referatów. Marek Skrzypek (ASPOL FV) przybliżył aspekty rekuperacji, chłodzenia pasywnego oraz regeneracji źródła. Dariusz Jagiełło (Belimo Siłowniki) objaśniał wpływ stosowania zaworów regulacyjnych na oszczędność energii. Piotr Kacperek (BerlinerLuft Technik) mówił o systemie odzysku ciepła i chłodu EcoCond+. Iwona Dobrowolska-Syc (Danfoss) zaprezentowała metody regulacji systemów m.in. instalacji grzewczych. Tomasz Labuda omówił rozwiązania klimatyzacyjnie oparte o wykorzystanie wody lodowej. Arkadiusz Góralski (Konwektor) dokonał przeglądu specyfikacji wentylatorów. Robert Zapała (Smay) szczegółowo omówił systemy różnicowania ciśnienia. Michał Barylski (SPS Klima) objaśnił, jak działa system 3rurowy z odzyskiem ciepła. Kamil Czajkowski (Termet S.A.) zajął się nowościami w rodzinie kotłów kondensacyjnych gazowych. Ważne zagadnienia poruszyli pracownicy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii: dr hab. inż. Marek Borowski mówił o instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji w budynkach energooszczędnych, zaś mgr inż. Sebastian Sas przedstawił wyniki badań przeciwprądowego krzyżowego wymiennika ciepła.

Na dobry początek

Przykład Kliwent Event pokazuje, że wśród studentów i firm jest duże zapotrzebowanie na nawiązywanie kontaktów i wymianę wiedzy już na tym etapie doświadczenia zawodowego. Formuła konferencji pozwala studentom skorzystać z najbardziej ich interesujących zagadnień, a firmom - przekazać informacje, które kształtują przyszłe myślenie i sposb działania kolejnych pokoleń fachowców. Tezę tę zdaje się potwierdząć zainteresowanie partnerów merytorycznych, życzliwe wsparcie władz uczelni oraz ponad 250 osób, które zarejestrowały się na konferencję jako słuchacze.

Źródło, fot KN Kliwent