W konferencji podzielonej na dwie części uczestniczyło około 200 osób. Część szkoleniowa umożliwiła uczestnikom zdobycie praktycznych informacji dotyczących m.in. programów doborowych oraz zasad projektowania. W tej sekcji Tomasz Labuda - Inżynier Produktu firmy KLIMA-THERM - wprowadził słuchaczy w zagadnienia dotyczące „Izobarycznego dochłodzenia czynnika chłodniczego w instalacjach z bezpośrednim odparowaniem oraz instalacjach wody lodowe”.

Z kolei w części seminaryjnej Kierownik Sekcji Szkoleń firmy KLIMA-THERM - Michał Zalewski (na zdjęciu) - zapoznał odbiorców z „Kryteriami doboru systemów klimatyzacji ze zmiennym przepływem z odzyskiem ciepła FUJISTU VRF HR”. Dopełnieniem wygłaszanych prezentacji było stoisko firmy KLIMA-THERM z katalogami oraz materiałami technicznymi, gdzie zainteresowani mogli uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Współpraca ze środowiskiem studenckim związanym z branżą HVACR jest jedną z form tworzenia wizerunku Grupy KLIMA-THERM jako firmy przykładającej wagę do rozwoju edukacji akademickiej w zdobywaniu wiedzy praktycznej na temat wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodnictwa. Wśród przykładowych aktywności kierowanych przez KLIMA-THERM do studentów można wymienić szkolenia, współpracę z uczelniami technicznymi czy udział w inżynierskich targach pracy.

Źródło, fot. KLIMA-THERM