Płynąc przez kanały i urządzenia powietrze napotyka opory tarcia, powodując zamianę energii mechanicznej na ciepło. Opory powodują też spadek ciśnienia dynamicznego wywołującego ruch powietrza.
Opory występują w przewodach prostych (opory liniowe) oraz w kształtkach i urządzeniach (opory miejscowe). Jednostkowy opór tarcia zależy od materiału, z jakiego wykonano instalacje, i od dokładności wykonania. Straty ciśnienia spowodowane oporami tarcia(liniowymi i miejscowymi) muszą być zrównoważone przez ciśnienie wytwarzane przez wentylator wprowadza jacy powietrze w ruch.

Tabela 1: Średnie opory przepływu powietrza przez urządzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Średnie opory przepływu powietrza przez urządzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Źródła:
- Schlappmann D. „Heizung Luft & Klima Technik 2000” poradnik
- Szymański T., Wasiluk W. „Wentylacja użytkowa. Poradnik” MASTA Gdańsk 1999