Oferowany przez Trox regulator stałego przepływu VFL do kanałów okrągłych jest bardzo łatwy w montażu – wystarczy nastawić go na żądaną wielkość przepływu i wsunąć w kanał. Regulacja prowadzona jest z dokładnością ± 10% V nominalnego.

Od 2013 roku typoszereg VFL został rozszerzony o nową wielkość (150 mm). Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowej, ząbkowanej krawędzi przepustnicy. Rozwiązanie to pozwala zredukować hałas o 2-5 dB.

Firma Trox wprowadziła do swego rozwiązania m.in. nową naklejkę do zaklejania otworu montażowego po regulacji, która zapewnia mniejsze szumy własne regulatora (całkowite zakrycie skali) oraz  podaje wartości nastawy w l/s, m³/h i cfm.

Inne zalety regulatora VFL:

  • łatwe ustawienie wymaganego przepływu i szeroki zakres pracy  (<20 - 100% V nominalnego);
  • zastosowanie dla prędkości powietrza od 0,8m/s; 
  • zakres pracy: 10 do 50°C.

Źródło, foto: Trox