Połączenie spółek zostało dokonane poprzez przeniesienie na LINDAB Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie (Spółka Przejmująca) całości majątku spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Wieruchowie (Spółka Przejmowana) w zamian za nowotworzone udziały, które LINDAB wydał akcjonariuszowi CENTRUM KLIMA, tj. w trybie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Dotychczasowy adres firmy (zarówno zakładu produkcyjnego jak i biura CENTRUM KLIMA) - ul. Sochaczewska 144, Wieruchów, 05-850 Ożarów Mazowiecki - nie ulega zmianie. Budynek zlokalizowany pod tym adresem stał się formalną siedzibą firmy LIDAB Sp. z o.o

Konsekwencją formalnego połączenia była konieczność wyrejestrowania spółki CENTRUM KLIMA z rejestru działalności gospodarczej. Obowiązujące stały się dane dotychczasowe LINDAB Sp. z o.o. Od dnia połączenia aktualne dane firmy to:

LINDAB Sp. z o.o.

Wieruchów, ul. Sochaczewska 144

05-850 gmina Ożarów Mazowiecki

REGON: 810539628

NIP: 8520400158

KRS: 0000043661

 

Zmiana nazwy firmy jest związana z przejęciem spółki CENTRUM KLIMA S.A. przez międzynarodową Grupę Lindab, której przedstawicielstwem na rynku polskim jest LINDAB Sp. z o.o. Jest to jedna z największych konsolidacji spółek na polskim rynku HVAC, rozpoczęta w kwietniu 2012 roku.

Lindab Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem międzynarodowej Grupy Lindab w Polsce. Na rynku polskim obecna od 1992 roku wytwarza, sprzedaje i dystrybuuje produkty i systemy ze stali prowadząc swą działalność w trzech obszarach: wentylacji, profili budowlanych oraz prefabrykowanych konstrukcji stalowych. Lindab oferuje rozwiązania systemowe dla wentylacji oraz klimatu wewnętrznego, szeroką gamę produktów i gotowych rozwiązań systemowych ze stali dla budownictwa oraz gotowe prefabrykowane elementy konstrukcji stalowych przeznaczonych dla budownictwa szkieletowego.

Nazwa Centrum Klima z dopisanym określeniem „brand of Lindab Group” (marka w Grupie Lindab) będzie funkcjonowała jako nazwa brandu (marki) w Grupie Lindab i będzie używana w celach marketingowych i komunikacyjnych w zakresie promowania określonych grup produktowych będących w ofercie firmy.

Strona www.centrumklima.pl będzie nadal używana jako serwis prezentujący wszelkie informacje dotyczące produktów wentylacyjnych będących w ofercie firmy Lindab Sp. z o.o.
Część serwisu www.lindab.pl dotycząca Wentylacji będzie przekierowana na odpowiednie podstrony na stronie www.centrumklima.pl.

Z chwilą rejestracji połączenia, LINDAB Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki CENTRUM KLIMA S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej prosimy o naniesienie zmiany danych w rejestrach i ewidencjach.