Organizowana co dwa lata Konferencja Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce ma charakter interdyscyplinarny - dotyczy wszystkich aspektów jakości powietrza wewnętrznego. Są tu omawiane m.in.:

  • zagadnienia zdrowotne,
  • rola jakości powietrza i sposoby jej zapewnienia w najróżniejszych rodzajach pomieszczeń (np. archiwa, zakłady przemysłowe, sale lekcyjne);
  • problemy inżynierskie zapewniania odpowiedniej jakości powietrza, w tym połączenie jakości powietrza i energooszczędności;
  • akustyka;
  • oświetlenie;
  • wyniki najnowszych badań związanych z jakością powietrza wewnętrznego.

Jak od lat podkreślają ogranizatorzy: dr inż. Maciej Mijakowski i dr inż. Jerzy Sowa z Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej, konferencja pozwala przedstawicielom różnych branż wyjść poza swoją specjalizację, poszerzyć horyzonty, nawiązać kontakty i szerzej zrozumieć sens codziennej pracy. 

Tegoroczna konferencja odbywa się w dniach 26-27 listopada (czwartek-piątek) w Warszawie. Udział jest tradycyjnie bezpłatny, wymaga jedynie zgłoszenia (do 23 listopada) pod adresem: maciej.mijakowski [at] is.pw.edu.pl 

Uwaga! W tym roku konferencja odbywa się w nowym miejscu.

 

Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej

sala 4.01 (IV piętro)
ul. Rektorska 4

00-614 Warszawa

 

strona konferencji