Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 stycznia poinformował o "tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW)".

NFOŚiGW wyjaśnia, że sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. "WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym." - czytamy a stronie Funduszu.

Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Główny cel programu "Czyste powietrze" to wymiana przestarzałych pieców węglowych na nowoczesne kotły - nie stoi w zgodzie z polityką UE. W przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie, które korzystać będą z paliw kopalnych. Dotyczy to kotłów na węgiel ale także i na gaz. Rząd założył, że 103 mld zł, które w ramach 10-letniego programu miały być przeznaczone na walkę ze smogiem, miały pochodzić głównie z funduszy unijnych. Dofinansowywać program ma też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz przychody z handlu emisjami i opłaty paliwowej.

Nabór wniosków rozpoczął się we wrześniu i do końca 2018 roku wpłynęło ich 23 500.

 

AKTUALIZACJA 17.01.2019 R. GODZ. 15:30:

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach Programu Czyste Powietrze.

Wojewódzkie fundusze od poniedziałku 21 stycznia 2019 r. wznowią nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.