Zmiany w programie "Czyste Powietrze" wejdą w życie na przełomie marca i kwietnia br.

Za Alnor Systemy Wentylacji podajemy, że najważniejsze zmiany to:
➡ Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
➡ Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego
➡ Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków - do 30 dni
➡ Uproszczenie wniosku o dotację
➡ Wprowadzenie możliwości składania wniosków online
➡ Pojawi się nowa forma wsparcia – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
➡ Będzie możliwa integracja z programem "Mój Prąd"
➡ Wysokość dotacji powiązana będzie z efektem ekologicznym (im wyższy efekt ekologiczny, tym wyższa dotacja)
➡ Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych - do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.