Rząd UK uruchamia plan walki z zanieczyszczeniem powietrza. Rządowa strategia "Czyste powietrze" wycelowana jest w piece opalane drewnem z otwartym paleniskem jako plan walki z zanieczyszczeniem powietrza w Anglii.
Rząd zobowiązuje się do wyznaczenia "nowego odważnego celu", jakim jest zmniejszenie ilości cząstek stałych w powietrzu w "znacznej części kraju" do 2030 r.

"Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii - tuż za rakiem, otyłością i chorobami serca" - pisze brytyjski rzad na swojej stronie internetowej.

Wielka Brytania wyznaczyła sobie ambitny, długoterminowy cel, aby zmniejszyć narażenie ludzi na pył zawieszony (PM), który Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała za najbardziej szkodliwą substancję zanieczyszczającą. Program obejmuje zobowiązanie do zmniejszenia o połowę liczby osób mieszkających w obszarach, które naruszają wytyczne WHO dotyczące PM do roku 2025. Wielka Brytania jest pierwszą dużą gospodarką, która przyjęła cele w zakresie jakości powietrza w oparciu o zalecenia WHO, wykraczając daleko poza wymagania UE. Zobowiązano się takze do zakończenia sprzedaży nowych samochodów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi oraz furgonetek od 2040 roku, Wielka Brytania idzie dalej niż niemal wszystkie inne kraje europejskie, walcząc z emisjami spalin samochodowych.

- Żadne dziecko nie powinno być zmuszane do oddychania powietrzem, które mogłoby uszkodzić jego organizm i wpłynąć na ich przyszłość. Niestety około jedna trzecia dzieci w Wielkiej Brytanii mieszka w strefie o niebezpiecznym poziomie toksycznego zanieczyszczenia powietrza i jest szczególnie podatna na skutki zanieczyszczonego powietrza. - mówi Alastair Harper, szef kampanii i rzecznik UNICEF UK.

NHS England twierdzi, że prawie 30 procent możliwych do uniknięcia zgonów w Anglii wynika z chorób niezakaźnych przypisywanych konkretnie zanieczyszczeniu powietrza.’

Spalanie drewna i węgla w otwartym ogniu w piecach stanowi 38% brytyjskiej emisji pierwotnej drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5). Przez węgiel spalany w otwartym ogniu emitowany jest także szkodliwy dwutlenek siarki (SO2).

Cele strategii Clean Air 2019:

• Do 2022 r., zapewnić, że dostępne będą tylko "czyste piece".
• Wycofanie elektrowni węglowych i przejście w kierunku czystych źródeł energii.
• Wprowadzić nowe przepisy zakazujące sprzedaży najbardziej zanieczyszczających paliw
• Wprowadź zmiany w istniejącym prawodawstwie dotyczącym kontroli dymu, aby ułatwić jego egzekwowanie.
• Przekazanie władzom lokalnym nowych uprawnień do podejmowania działań w obszarach o dużym zanieczyszczeniu.
• Opracowanie specjalnej kampanii komunikacyjnej skierowanej do obywateli, aby podnieść świadomość na temat wpływu palenia na środowisko i zdrowie.
• Praca z przemysłem w celu określenia odpowiedniego standardu testowego dla nowych paliw stałych wprowadzanych na rynek.
• Praca z grupami konsumenckimi, organizacjami zdrowotnymi i przemysłem w celu zwiększenia świadomości na temat gromadzenia się niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO) w domu oraz znaczenia skutecznej wentylacji w celu zmniejszenia narażenia się na ich działanie.

• Podjąć działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza z rolnictwa, które odpowiada za 88% emisji amoniaku poprzez:

- wspieranie rolników w inwestowaniu w infrastrukturę i sprzęt służący zmniejszeniu emisji
- wprowadzenie przepisów, które zobowiązują rolników do stosowania technik rolniczych o niskiej emisji
- wprowadzenie przepisów mających na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia powodowanego przez stosowanie nawozów.

BSRIA jest stowarzyszeniem działającym na zasadzie non-profit, oferującym wyspecjalizowane usługi budowlane. BSRIA organizuje w kwietniu 2019 wydarzenie poświęcone zrównoważonemu czystemu spalaniu. Więcej informacji na stronie www.bsria.co.uk.

 

Źródło: BSRIA