Przenośny wentylator nawiewny DRAGON-450, służy do przewietrzania pomieszczeń, w których okresowo występuje niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego koncentracja substancji toksycznych takich jak CO, CO2 oraz innych par i mieszanin o charakterze niewybuchowym. Wentylator wytwarza ukierunkowany ruch powietrza. Kierunek ten, może być przez użytkownika zmieniany w płaszczyźnie pionowej w zakresie 0 - 20 stopni. Urządzenie dzięki wbudowanemu układowi falownikowemu posiada regulację prędkości obrotowej silnika a tym samym możliwa jest zmiana wydajności wentylatora. Maksymalna ilość przetłaczanego powietrza wynosi 26.000 m3/h.

Dragon-450

DRAGON-450


Wentylator zamontowano na ramie o specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, pozwalającej na zmianę kąta nachylenia wirnika do 20o (z blokadą), z kółkami ułatwiającymi zmianę miejsca. Urządzenie wyposażono w dysze o wydajności 12l/min., co przy podłączeniu zasilania wodnego (za pomocą węża strażackiego) i jednoczesnej pracy wentylatora, pozwala utworzyć mgłę wodną o zasięgu do 11 m przy ciśnieniu wody 6 bar. Testy z mgłą wodną pokazano w galerii zdjęć znajdującej się pod artykułem.

Dragon-450 w szczególności przeznaczony jest dla jednostek strażackich. Urządzenie zaprojektowano tak, aby jego wymiary były kompaktowe, możliwe do przewożenia w wozach strażackich i  łatwe do przetransportowania w pobliże dymu.

Charakterystyka przepływowa wentylatora DRAGON 450 i inne dane techniczne znajdują się w karcie urządzenia (pdf)

Producent: Uniwersal Sp. z o.o.
40-219 Katowice, ul. Zakopiańska 1a
tel./fax 32 757 28 51, 32 203 71 47
office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl