Minimalne odległości między klapami a innymi elementami budynków podane są w normie PN-EN 1366-2, która precyzuje metodologię testów, na podstawie których ustalana jest klasyfikacja. W trakcie przeprowadzania testów jednym z najważniejszych parametrów jest interakcja między klapą a ścianą, w której jest zamontowana. Z uwagi na to konieczne jest przeprowadzenie testów w każdym typie ściany i w każdej konfiguracji, w której urządzenie ma zostać dopuszczone do instalacji.

Klapa przeciwpożarowa jest zatem w pełni efektywna tylko wtedy, kiedy zostanie zamontowana w typach ścian, które zostały poddane testom.

Z tego powodu bardzo ważne jest też, aby instalator podczas montażu postępował zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.

Minimalne odległości zgodne z normą

Zgodnie z normą, obecność klapy może wpłynąć na strukturę ściany w odległości nawet 100 mm od urządzenia (w każdym kierunku). Dodatkowo, aby zagwarantować szczelne połączenie i zminimalizować gromadzenie się gorącego powietrza, odległość od innych ścian lub sufitu nie może być mniejsza niż 75 mm.

Norma (PN-EN 1366-2 art. 13.5) stwierdza, że:

  • Minimalna odległość pomiędzy dwiema lub większą ilością klap przeciwpożarowych zainstalowanych na tym samym wsporniku wynosi 200 mm;
  • Minimalna odległość pomiędzy każdą klapą przeciwpożarową a podłogą, sufitem lub inną ścianką wynosi 75 mm – jeśli producent nie przeprowadził żadnych szczegółowych testów (PN-EN 1366-2 art. 7.3).

Rys. 1. Schemat montażu klap Lindab z serii WH (klapy okrągłe) zależnie od przegrody: 1) sufit, 2) pionowa ściana. Rys. Lindab.

Parowanie klap, czyli odległość minimalna wynosi... 0 mm

Prostokątne klapy odcinające Lindab WK25 i WK45 na wniosek producenta pozytywnie przeszły dodatkowe testy, badające ich działanie przy odległościach mniejszych niż wymagane w normie. Sprawia to, że nie podlegają opisanym powyżej ograniczeniom dotyczącym minimalnych odległości między dwiema klapami zamontowanymi w tej samej ścianie.

  

Umożliwia to parowanie klap, czyli łączenie dwóch klap prostokątnych w celu uzyskania większego przekroju lub oszczędności miejsca w ograniczonej przestrzeni. Zaletą takiego rozwiązania jest również dużo większa swoboda podczas wykonywania projektu instalacji.

Na rysunku obok przedstawiamy możliwe ustawienie klap Lindab z serii WK w konfiguracji sparowanej.

Rys. 2. Parowanie prostokątnych klap wentylacyjnych w różnych przegrodach i dla różnych rozwiązań instalacji (kliknij, by zobaczyć większą ilustrację). Rys. Lindab.

  1. Ścianka sztywna, jeden przewód wentylacyjny.
  2. Ścianka gipsowa o minimalnej grubości 70 mm, dwa osobne przewody wentylacyjne.
  3. Podłoga o minimalnej grubości 100 mm, dwa osobne przewody wentylacyjne.
  4. Podłączenia do wentylacji w różnych konfiguracjach.

Ze szczegółami metod instalacji w poszczególnych typach ścianek można zapoznać się w instrukcjach montażu poszczególnych modeli klap na stronie producenta.

 

Oto najnowsze modele klap przeciwpożarowych w ofercie Lindab:

WH25 WH45 WK25 WK45
          
Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa

 

 W cyklu "Przewodnik Lindab: Klapy przeciwpożarowe z klasą" ukazały się także:

 

Część 1. Normy i certyfikaty dla odcinających klap przeciwpożarowych

Koniec wątpliwości, które normy są obowiązkowe dla odcinających klap przeciwpożarowych!

 

Część 2. Klasy odporności ogniowej

Oznaczenia klas odcinających klap przeciwpożarowych bez tajemnic!

 

Część 3. Mechanizmy kontrolujące klapy przeciwpożarowe

Szczelność już przy pierwszych oznakach zadymienia

 

Część 4. Nowa jakość klap przeciwpożarowych w ofercie Lindab

Znak firmowy - najwyższa szczelność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Lindab