TZ-Silenzio (dla powietrza nawiewanego) i TA-Silenzio (do powietrza wywiewanego) zostały wyposażone w zintegrowany, wysokoefektywny tłumik. Są dostępne w 5 wielkościach. Nowe regulatory kalibrowane fabrycznie do obsługi dużego zakresu przepływu: od 10 do 100% wartości przepływu nominalnego. Ponieważ w regulatorach zastosowano nowy sposób pomiaru prędkości, można umieszczać je bezpośrednio za kolanem lub trójnikiem. Sam pomiar prędkości jest bardzo dokładny. Urządzenia pracują optymalnie dla dużego zakresu prędkości powietrza: od 0,7 to 6 m/s. Zależnie od zastosowania, mogą być wyposażone w różne rodzaje sterowania cyfrowego (Easy, Compact i Universal).

Inne cechy urządzeń:

  • Szczelność zamkniętej przepustnicy klasa 4 zgodnie z PN-EN 1751;
  • Szczelność obudowy klasa B zgodnie z PN-EN 1751;
  • Podłączenia obustronne;
  • Testowany zgodnie z VDI 6022.

Źródło, foto: Trox