Konstrukcja wymienników – efektywność wymiany ciepła
Wymienniki ciepła (zarówno skraplacz, jak i parownik) zostały wykonane w oparciu o nową i przełomową technologię. Wężownica została zastąpiona przez system mikrokanałów FME/FMC (Flat Micro-channel Evaporator/Condenser). Rozwiązanie to zwiększa efektywność wymiany ciepła o 30% w stosunku do rozwiązań z wężownicą oraz pozwala zmniejszyć opory przepływu powietrza.

Konstrukcja wentylatora – wysoki przepływ i cicha praca
W nowej konstrukcji CAC, Samsung zastosował trzy zamiast dwóch wirników. Zwiększono ich średnicę do 180 mm, zmniejszając długość każdego wirnika. Umożliwia to osiągniecie wysokiego przepływu już przy niskich obrotach wentylatora, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu dźwięku.

Parametry akustyczne poprawiono także dzięki zastosowaniu nowego typu łopatek - poziom dźwięku wentylatora ograniczony jest o 10% w stosunku do dotychczasowych modeli. Co istotne, za pomocą sygnału zewnętrznego, można uruchomić tryb pracy cichej agregatu, redukując poziom dźwięku odpowiednio o 3, 5 i 7 dB na każdym z trzech stopni.

Regulacja sprężu – niezmienny poziom ogrzewania lub chłodzenia
Dzięki funkcji automatycznej regulacji sprężu (od 0 do 150 Pa), wentylator dostosowuje swoją charakterystykę do rzeczywistych strat ciśnienia w kanale wentylacyjnym, zachowując wydajność nominalną. Oznacza to, że niezależnie od warunków panujących w instalacji oraz od stopnia zabrudzenia filtrów, nowe klimatyzatory CAC zapewniają niezmienny poziom ogrzewania lub chłodzenia.

Regulacja inwerterowa – komfortowe warunki i efektywność energetyczna
Urządzenie wyposażone jest w technologię inwerterowej regulacji wydajności (S-Inverter). Technologia ta umożliwia szybką reakcję jednostki CAC na bieżące zapotrzebowanie oraz szybkie chłodzenie lub grzanie, przy minimalnym poborze mocy. Klimatyzatory S-Inverter osiągają największą wydajność po włączeniu, a następnie ją obniżają, aż do osiągnięcia wymaganej temperatury. Przechodzą wtedy w tryb ekonomiczny. Taka filozofia pracy zapewnia oszczędność do 50% energii, w porównaniu do modeli bez Invertera.

Sterowanie strefowe - 8 stref regulacji temperatury
Jako jedyne urządzenie tego typu na rynku, klimatyzator kanałowy serii CAC umożliwia indywidualną regulację temperatury nawet dla 8 różnych stref. Sterownik, współpracując z przepustnicami, zapewnia automatyczną regulację wydatku powietrza dla każdej strefy, zależnie od aktualnego zapotrzebowania cieplnego. 

Sterownik dotykowy – od programowania do sterowania przez WiFi
Urządzenie standardowo wyposażone jest w sterownik dotykowy, który m.in. umożliwia ustawienie harmonogramu pracy na dzień i tydzień lub włączenie trybu „poza domem” (tryb ten utrzymuje odpowiednio wyższą lub niższą temperaturę, umożliwiając oszczędność energii). Niespotykanym rozwiązaniem jest opcja sterowania przez WiFi. Podłączając dodatkowy moduł, można sterować pracą urządzenia przez sieć bezprzewodową, a połączenie routera z Internetem pozwala sterować jednostką kanałową spoza domu.

Filtracja i jonizacja – wysoka jakość powietrza
Standardowo, jednostka kanałowa CAC wyposażona jest w siatkowy filtr, który zatrzymuje cząsteczki kurzu oraz ogranicza rozwój bakterii i grzybów. Wskaźnik na panelu klimatyzatora przypomina o konieczności jego oczyszczenia. Opcjonalnie, urządzenie może zostać wyposażone w jonizator „Virus Doctor”, którego skuteczność potwierdza co roku laboratorium TUV Rheinland. Jonizator neutralizuje wirusy i bakterie obecne w powietrzu wewnętrznym, co korzystnie wpływa na zdrowie użytkowników pomieszczeń.

Dla instalatorów – ułatwiony dostęp serwisowy
Nowa konstrukcja jest też przyjazna dla instalatora. Dostęp do elementów znajdujących się pod obudową możliwy jest z każdej strony, co ułatwia zarówno instalację, jak i serwis. Zawory serwisowe są zabudowane, co poprawia estetykę instalacji. Pracę instalatora ułatwiają też mniejsze wymiary urządzeń. Niższa jednostka wewnętrzna ułatwia montaż w  ograniczonej przestrzeni. Jednostki zewnętrzne łatwiej transportować i montować. Są mniejsze (1170x998 mm) oraz nawet o 30% lżejsze niż modele konkurencji (72 kg w porównaniu do 103 kg modelu konkurencyjnego).

Szerokie zastosowanie
Układy monosplit sprawdzą się w domach, biurach, sklepach, zaś szczególnie dobrze nadają się do grzania i chłodzenia otwartych powierzchni handlowych, umożliwiając osiągnięcie warunków komfortu w całym pomieszczeniu za pomocą jednej jednostki wewnętrznej. Zakres pracy urządzeń wynosi od -20 do +50°C.