Polska

FSNT-NOT - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna www.not.org.pl

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON www.prozon.org.pl

Fundacja Poszanowania Energii www.fpe.org.pl

Główny Inspektorat Sanitarny www.gis.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl

GWF - Gdańska fundacja Wody www.gfw.pl

IGCP - Izba Gospodarcza Ciepłownictwa Polskiego www.igcp.org.pl

Instytut Techniki Budowlanej www.itb.pl

IPB - Izba Projektowania Budowlanego www.ipb.com.pl

Izba Architektów Polskich www.izbaarchitektow.pl

Klaster KlimaPomerania www.klimapomerania.pl

Korporacja Kominiarzy Polskich korporacjakominiarzy.pl

Krajowa Agencja Poszanowania Energii www.kape.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji www.chik.pl

Krajowe Forum Chłodnictwa www.kfch.pl

KWiK - Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji www.kwik.pw.edu.pl

NAPE - Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. www.nape.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie kominkipolskie.com.pl

PFA - Polska Federacja Aerozolowa Związek Pracodawców Branży Aerozolowej www.polfedaero.eu

PKN - Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa www.zgpzitb.org.pl

Polska Izba Biomasy www.biomasa.org.pl

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji www.sggik.pl

PORT PC - Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła www.portpc.pl

PSPC - Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła pspc.pl

PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych www.pzits.pl

SPIUG - Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych www.spiug.pl

SPW - Stowarzyszenie Polska Wentylacja www.wentylacja.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich www.simp.org.pl

Stowarzyszenie Klaster 3x20 www.klaster3x20.pl

Stowarzyszenie Kominy Polskie www.kominypolskie.com.pl

ZPFEO - Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej www.zpfeo.org.pl

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl

Australia AU

AIRAH - Australian Institute of Refrigeration Air Conditioning and Heating www.airah.org.au

Austria AT

ÖKKV - Österreichischer Kälte- und Klimatechnischer Verein www.oekkv.at

Brazylia BR

ABRAVA - ABRAVA – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA - Brazilian Association for HVAC&R) www.abrava.com.br

Kanada CA

CBS - Canadian Boiler Society www.canadianboilersociety.ca

HRAI - Heating, Refrigeration, & Air Conditioning Institute of Canada www.hrai.ca

Belgia BE

AIVC - Air Infiltration and Ventilation Centre www.aivc.org

AREA - Air conditioning and Refrigeration European Association www.area-eur.be

INIVE - International Network for Information on Ventilation www.inive.org

REHVA - Federation of European Heating and Airconditioning Associations www.rehva.com

UBF-ACA - Union Royale Belge du Froid et du Conditionnement de l'Air www.ubf-aca.be

Dania DK

AKB - Authorized Refrigeration Installers Association www.koeleteknik.dk

DANSK VENTILATION - www.danskventilation.dk

Finlandia FI

FREA - Finnish Refrigeration Enterprises Association www.skll.fi

Niemcy DE

BIV - Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks www.biv-kaelte.de

DKV - Deutscher Kälte- u. Klimatechnischer Verein e.V. www.dkv.org

FGK - Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. www.fgk.de

ILK - Institut für Luft- und Kältetechnik e.V. www.ilkdresden.de

ÜWG - Überwachungsgemeins. Kälte- u. Klimatechnik e.V. www.uewg-shk.de

VDI - The Association of Engineers www.vdi.de

VDKF - Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. www.vdkf.org

Hiszpania ES

AFEC - Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización www.afec.es

Francja FR

AICVF - Association des Ingnieurs en Climatique, Ventilation et Froid www.aicvf.com

Eurovent Cerification Company www.eurovent-certification.com

IIR - International Institute of Refrigeration www.iifiir.org

IEA (AIE) - International Energy Agency (Agence Internationale de l'Energie) www.iea.org

SNEFCCA - Chambre Syndicale Nationale des Entreprises du Froid, d'Equipements de Cuisines professionnelles et du Conditionnement d'Air www.snefcca.com

Włochy IT

AiCARR - Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento, Refrigerazione www.aicarr.org

Japonia JP

JRAIA - Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association www.jraia.or.jp

JSRAE - Japan Society of Refrigerating and Air conditioning Engineers www.jsrae.or.jp

Węgry HU

HKVSZ - Hungarian Refrigeration and Air Conditioning Association www.hkvsz.hu

Holandia NL

NVKL - Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling www.nvkl.nl

Pakistan

PHVACR - Pakistan HVACR Society www.hvacr.org.pk

Rosja RU

ABOK - Russian Association www.abok.ru

APIC - Association of Professionals in Industry of Climat (АПИК - Ассоциация Предприятий Индустрии Климата) apic.ru

Słowacja SK

SZ CHKT - Slovak Association for Refrigeration and Air-Conditioning Technology www.szchkt.org

Słowenia SI

HVAC Cluster (Grozd KGH) - www.hvac-cluster.com

Szwajcaria CH

SVK - Schweizerischer Verein für Kältetechnik www.svk.ch

Szwecja SE

Svensk Ventilation - Swedish Association of Air Handling Industries www.svenskventilation.se

Turcja

ESSIAD - Association of Aegean Refrigeration Industries Manufacturers and Traders www.essiad.org.tr

ISKID - Association of Heating Refrigerating Air Conditioning Manufacturers www.iskid.org.tr

TTMD - Society of Heating Ventilation Air Condtioning and Sanitary www.ttmd.org.tr

Wielka Brytania, Anglia, GB, UK

ACRIB - Air Conditioning and Refrigeration Industry Board www.acrib.org.uk

B&ES - Building & Engineering Services Association www.b-es.org

BCIA - Building Controls Industry Association www.bcia.co.uk

BFCMA - British Flue and Chimney Manufacturer’s Association www.bfcma.co.uk

BRA - British Refrigeration Association www.bsria.co.uk

BSRIA - Building Services Research and Information Association

FETA - Federation of Environmental Trade Associations www.feta.co.uk

FMA - Fan Manufacturers’ Association www.fanassociation.co.uk

HPA - Heat Pump Association www.heatpumps.org.uk

HEVAC - Heating, Ventilating and Air Conditioning Manufacturers' Association www.feta.co.uk/hevac

IOR - Institute of Refrigeration www.ior.org.uk

SEDBUK - Seasonal Efficiency of Domestic Boilers in the UK www.sedbuk.com

USA

ABMA - American Boiler Manufacturers Association www.abma.com

ACCA - Air Conditioning Contractors of America www.acca.org

ACTA - Air Conditioning Trade Association www.actrade.ac

AEE - Association of Energy Engineers www.aeecenter.org

AGA - American Gas Association www.aga.org

AHRI - Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute www.ahrinet.org

ANSI - American National Standards Institute www.ansi.org

ARAMENA - Air-Conditioning and Refrigeration Association of Manufacturers for the Middle East and North Africa

Arkansas HVACR Association www.arhvacr.org

ARF - Ammonia Refrigeration Foundation www.nh3foundation.org

ARI - Air-Conditioning and Refrigeration Institute www.ari.org

ASHRAE - American Society of Heating, Refregerating and Air-Conditioning Engineers www.ashrae.org

ASE - Alliance to Save Energy www.ase.org

CTI - Cooling Technology Institute www.cti.org

HARDI - Heating, Air-conditioning and Refrigeration Distributors International www.hardinet.org

HPAC - Engineering Interactive hpac.com

HVAC Excellence www.hvacexcellence.org

IAQA - Indoor Air Quality Association www.iaqa.org

IHACI - Institute of Heating and Air Conditioning Industries www.ihaci.org

IIAR - International Institute of Ammonia Refrigeration www.iiar.org

MCAA - Mechanical Contractors Association of America www.mcaa.org

Northwest HVAC/R Association & Training Center www.inwhvac.org

NADCA - National Air Duct Cleaners Association www.nadca.com

NAFA - National Air Filtration Association www.nafahq.org

PHCC - Plumbing Heating Cooling Contractors Association www.phccweb.org

RETA - Refrigerating Engineers and Technicians Associations www.reta.com

RSES - Refrigeration Service Engineers Society www.rses.org

SMACNA - Sheet Metal & Air Conditioning National Association www.smacna.org

US EPA - United States Environmental Protection Agency www.epa.gov

ZA

MVS SA - The Mine Ventilation Society of South Africa www.mvssa.co.za

EU UK

ASERCOM - Association of European Refrigeration Compressor Manufactures www.asercom.org

EHPA - European Heat Pump Association www.ehpa.org

EUROVENT - European Committee of Air Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers www.eurovent-association.eu

EVIA - European Ventilation Industry Association www.evia.eu

FEANI - Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich www.feani.org