Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji zaprasza do skorzystania z promocji SZKOLENIOWE FIRST MINUTE!

Zgłoś się już dziś na szkolenie ozonowe, a w pakiecie otrzymasz kurs pt. Prawne i organizacyjne aspekty działalności instalacyjnej oraz montażowej 40% rabatu!*

KURS POCZĄTKOWY tzw. SZKOLENIE „OZONOWE” – przygotowuje do uzyskania ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI w zakresie substancji kontrolowanych oraz f-gazowych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC. Do każdego świadectwa wydawana jest  ZIELONA KARTA Serwisanta Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych.

Dodatkowo Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji proponuje udział w NOWYM kursie pt. PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INSTALACYJNEJ ORAZ MONTAŻOWEJ. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi pojęciami z prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. Zostaną poruszone najważniejsze aspekty dotyczące umowy o roboty budowlane i porównanie jej do umowy o dzieło. W tematyce szkolenia znajdą się również: wynagrodzenia kosztorysowe i ryczałtowe; praktyczne sposoby kosztorysowania; wynagrodzenia w przetargach publicznych; podstawowe obowiązki inwestora oraz obowiązki wykonawcy i jego prawa, zasady zawierania umów, harmonogram zadaniowo-finansowy, warunki odbioru robót, ryzyka finansowe, gwarancje – ich czas i warunki, spory dotyczące zapłaty i windykacje należności.


W cenie kursu:
• materiały szkoleniowe,
• egzamin (tylko szkolenie ozonowe),
• Świadectwo Kwalifikacji i Zielona Karta (tylko szkolenie ozonowe)
• przerwy kawowe i obiadowe
• zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

*Promocja dotyczy szkolenia ozonowego w terminie 18-19.09.2013 r. oraz kursu pt. Prawne i organizacyjne aspekty działalności instalacyjnej i montażowej w terminie 30.09.2013 r. Zainteresowanych prosimyo kontakt mailowy szkolenia@systherm.pl bądź telefoniczny 663 636 048. Zgłoszenia przyjmowane są do 11.09.2013 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń! Pobierz kartę zgłoszenia

Szkolenia odbywają się w siedzibie Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. przy ul. Św Wincentego 7 w Poznaniu.

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.