Oprócz nazwy firmy, zmianie uległo również logo firmy. Firma Schiessl Polska Sp. z o.o. posługuje się też nową domeną: schiessl.pl, co pociąga za sobą zmianę adresów poczty elektronicznej (np. jerzy.kowalski@schiessl.pl).

Nowe logo ujawnione zostało we wrześniu 2013 podczas Regat Branży HVACR:

Schiessl na Regatach Branży HVACR.pl


Zmiana nazwy nie ma formalnego wpływu na relacje z kontrahentami Termo Schiessl Sp. z o.o. Nie ulegają zmianie KRS, NIP, REGON ani numery rachunków bankowych. Nową nazwę - Schiessl Polska Sp. z o.o. - należy uwzględnić we wszystkich dokumentach kierowanych do spółki.

Schiessl Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład powstałej w 1924 roku grupy firm, działającej obecnie w 14 krajach Europy. "Wprowadzenie jednolitej marki w całej grupie Schiessl pozwoli nam zaprezentować się na rynku europejskim pod nowym, wspólnym znakiem firmowym, gwarantującym naszym kontrahentom - dostawcom i klientom - rzetelność i najwyższą jakość współpracy." - napisał w liście informacyjnym Marek Wawryniuk, Wiceprezes Zarządu Schiessl Polska Sp. z o.o.

W przypadku Schiessl Polska Sp. z o.o., zmiana nazwy i logo jest wizualnym odzwierciedleniem daleko idących zmian w samej firmie - jej potencjale, ofercie i strategii rynkowej. Zmiany te stopniowo i konsekwentnie wprowadzono przez ostatnie dwa lata, mając na celu zwiększenie konkurencyjności firmy i jej większą atrakcyjność dla klientów.

Schiessl Polska Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
www.schiessl.pl