W przypadku wycieku, nowy system Toshiba odcina sekcję instalacji chłodniczej, w której nastąpił wyciek, podczas gdy pozostała część instalacji może normalnie działać. W rozwiązaniach konwencjonalnych, w przypadku wycieku wyłączana jest cała instalacja, a więc awaria jest odczuwana przez użytkowników obiektu, dopóki wyciek nie zostanie precyzyjnie namierzony,a jego przyczyna usunięta. W nowej technologii problemy te dotyczą tylko niewielkiego odcinka instalacji.

Nowa technologia wykrywania i izolowania wycieku opiera się o liczne “komórki izolacyjne” w obiekcie, które składają się z czujnika stężenia czynnika RBC-RD3, pary napędzanych silnikiem zaworów odcinających oraz ze skrzynki sterowniczej RBC-RD7.

Zawory są zamontowane na rurociągu chłodniczym (ciecz i gaz) poza przestrzenią chłodzoną, czujnik dla danego pomieszczenia jest umieszczony na małej wysokości, a skrzynkę sterowniczą montuje się obok jednostki wewnętrznej. Po wykryciu czynnika w pomieszczeniu, czujnik uruchamia alarm i odpowiedni kod błędu w jednostce wewnętrznej, powodując odcięcie odcinka instalacji - zawory zamykają się automatycznie.
W tym samym czasie, konserwator i serwisant są powiadamiani o alarmie i jego położeniu, co pozwala zapoznać się z problemem i go rozwiązać.

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu, Toshiba udoskonaliła pomieszczeniowy czujnik stężenia czynnika, RBC-RD3. Nowa wersja urządzenia jest lepiej zabezpieczona przed przypadkowym zniszczeniem i może być umieszczona w standardowej szafce elektrycznej.

Technologia ta przeznaczona jest przede wszystkim dla systemów VRF Toshiba  (SMMS, SMMSi, SHRM, SHRMi, Mini SMMS), ale można ją także stosować w systemach split, zarówno w instalacjach nowych, jak i przezbrajanych.

 

Źródło: Toshiba