Dokument przedstawia wytyczne dotyczące poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i zmniejszenia zużycia energii

Grupa Eurovent „Air Handling Units” (PG-AHU) opublikowała pierwsze wydanie Zalecenia Eurovent 6/15 - Wycieki powietrza w centralach wentylacyjnych (Eurovent Recommendation 6/15 – Air Leakages in Air Handling Units). Zalecenie zawiera wytyczne dotyczące poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i korygowania wydajności central wentylacyjnych z powodu wycieków wewnętrznych.

Rekomendacja Eurovent 6/15 to pierwsza obszerna publikacja, która zawiera dogłębny przegląd problemu wycieków powietrza w jednostkach wentylacyjnych, w tym:
• wyjaśnienie rodzajów wycieków
• odniesienie do powiązanych norm i przepisów
• wyjaśnienie wskaźników wycieku
• typowe wartości wycieku dla różnych opcji projektowych
• wytyczne dotyczące projektowania, uruchamiania i konserwacji w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wycieków
• korekta wydajności centrali wentylacyjnej z powodu przecieków wewnętrznych.

"Podstawową rolą wentylacji mechanicznej jest odnowienie zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniach świeżym powietrzem zewnętrznym w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska wewnętrznego. Jednym z problemów w osiągnięciu tego celu jest wyciek powietrza występujący w sieci kanałów oraz w centralach wentylacyjnych. Nasze nowe zalecenie określa zasady dobrych praktyk w celu ograniczenia wycieków powietrza, aby ostatecznie poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach i zmniejszyć zużycie energii” - stwierdził Igor Sikonczyk, sekretarz Eurovent PG-AHU.

Rekomendacja Eurovent 6/15 skierowana jest do wszystkich specjalistów z zakresu wentylacji i klimatyzacji, w tym projektantów systemów, instalatorów i producentów. Jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie Eurovent Document.: https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-615-2021-air-leakages-air-handling-units-first-edition