Przewodnik „Air Filters for General Ventilation” opracowany w języku angielskim, dostępny jest bezpłatne i obejmuje swoim zakresem takie kwestie jak znaczenie filtracji, korzyści z zastosowania filtrów powietrza, odpowiednie normy, projektowanie filtrów, efektywność energetyczna, zastosowania, prawidłowy montaż, konserwacja i utylizacja zużytych filtrów. Szczególną uwagę zwraca na nowy standard ISO16890 filtrów powietrza oraz znaczenie filtrów powietrza zapewniających zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń.

Publikacja ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia filtrów powietrza, zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie oraz prawidłowego stosowania filtrów w urządzeniach i systemach HVAC.

Podręcznik Filtry powietrza do wentylacji ogólnej jest dostępny jest na stronie www.eurovent.eu.