Norma PN-EN 1822-1:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA, ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie, wprowadzona w maju 2010 roku, zastąpiła normę PN-EN 1822-1:2001.
PN-EN 1822-1:2009 dotyczy metod badania parametrów, testowania i klasyfikacji filtrów EPA, HEPA i ULPA u producentów tych filtrów.

W normie PN-EN 1822-1:2009:
- podano wymagania dotyczące filtrów powietrza wysokiej efektywności używanych w wentylacji i klimatyzacji oraz w procesach technicznych, szczególnie w technice czystych pomieszczeń, oznaczonych skrótami
EPA - Efficient Particulate Air filter
HEPA - High Efficient Particulate Air filter
ULPA - Ultra Low Penetration Air filter;
- ustalono sposób określenia skuteczności metodą zliczania cząstek z użyciem ciekłego aerozolu testowego, umożliwiając ujednolicenie klasyfikacji filtrów na podstawie ich skuteczności;
- podano definicje 24 terminów.

Kolejne części normy dot. filtrów EPA, HEPA, ULPA:
PN-EN 1822-2:2009 (U) Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) - Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek omawia wymagania dotyczące filtrów powietrza przeciwpyłowych wysokiej efektywności i filtrów powietrza o ultra niskiej penetracji (HEPA i ULPA), używanych w wentylacji i klimatyzacji oraz w procesach technicznych. W normie PN-EN 1822-2:2009 opisano przyrządy pomiarowe i generatory aerozolu testowego stosowane podczas badań. Ze względu na metodę zliczania cząstek podano podstawy statystyki do oceny zliczeń w przypadku ich małej liczby. Podano definicje 4 terminów.
PN-EN 1822-3:2009 (U) Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) - Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego Podano wymagania dotyczące filtrów powietrza przeciwpyłowych wysokiej efektywności i filtrów powietrza o ultra niskiej penetracji (HEPA i ULPA), używanych w wentylacji i klimatyzacji oraz w procesach technicznych. Opisano badania płaskich materiałów filtracyjnych stosowanych w wysokoskutecznych filtrach powietrza. Podano opis metod, stanowisk badawczych i warunków podczas badań, a także do obliczenia wyników.
PN-EN 1822-4:2009 (U) Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) - Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania) Opisano procedurę określania skuteczności metodą zliczania cząstek z użyciem ciekłego aerozolu testowego. Szczegółowo opisano metodę przeszukiwana w zakresie procedury, aparatury i wyników badań.
PN-EN 1822-5:2009 (U) Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) - Część 5: Określanie skuteczności filtru Opisano procedurę wyznaczania skuteczności metodą zliczania cząstek z użyciem ciekłego aerozolu testowego. Określono warunki i procedurę prowadzenia badań, opisano przykładową aparaturę badawczą i metodę oceny wyników badań.