Nawiewniki z filtrami absolutnymi HFD produkowane są przez firmę Klimor w sześciu wersjach płaszczyzny wypływu. Dodatkowo, mogą być wykonane w czterech opcjach przyłączy instalacji powietrznych i w różnej technologii materiałowej, zależnej od typu urządzenia. Wszystkie nawiewniki z typoszeregu HFD posiadają króćce do podłączenia presostatów, opcjonalnie można zamontować króciec do badania stężenia aerozolu testowego przed filtrem. Dodatkowo dla przyłączy okrągłych jest możliwość podłączenia przepustnicy szczelnej.

Nawiewniki HFD zapewniają następujące funkcje:

z kratką wentylacyjną G1 służą do nawiewu poziomego (na ścianie) lub ukośnego;
z anemostatem czterostronnym A1 oraz perforowanym P1 służą do nawiewu sufitowego w pomieszczeniach niskich;
z anemostatem S1, S2 i S3 służą do nawiewu wirowego.

Nawiewniki z filtrami absolutnymi HFD posiadają atest higieniczny o numerze Nr HK/B/0885/01/2014 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.