W swej długoletniej praktyce zawodowej nieczęsto spotykam aż tak dramatycznie źle wykonane i eksploatowane urządzenia i instalacje chłodnicze. Moja firma zajmuje się budową i konserwacją urządzeń chłodniczych, więc reprezentuję punkt widzenia instalatora, niemniej postaram się w opisie tego przypadku być obiektywny i wskażę tylko te elementy, które w zastanym układzie należy poprawić niezwłocznie.

Tunele do zamrażania
 

Obecna sytuacja
Temperatura powietrza otoczenia wynosi 27oC, zaś temperatura powietrza na dojściu do skraplaczy 42oC.

Efekt:
- zużycie energii jo 40% większe,
- wydajność mniejsza o 25%,
- ryzyko awarii – dramatycznie wysokie.

Uwaga: Zabezpieczenia na agregatach ustawione zostały poza wszelką możliwą bezpieczną eksploatacją, rurociągi chłodnicze nie zostały zamocowane albo są źle ułożone, brakuje zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach, które tego wymagają. Zawory używane do serwisu  są zniszczone.

Wnioski:
- należy zmienić cyrkulację powietrza wokół agregatów;
- należy przenieść skraplacze na dach lub tak otworzyć dach nad agregatami i tak oddzielić część zasysania powietrza od części wyrzutu powietrza, aby te dwa strumienie się nie mieszały.
Aktualnie urządzenia stanowią zagrożenie dla siebie i dla osób pracujących.

Komora mroźnicza

Obecna sytuacja
Jest jeszcze gorzej niż w przypadku tuneli… Analizowałem tylko 3 pracujące tam agregaty. W ogóle nie brałem pod uwagę monobloków, gdyż zastosowanie takich urządzeń w zakładzie produkcyjnym to nieporozumienie. Mam wrażenie, że od czasu budowy - a mogło to być około 15 lat temu – instalacji z trzema pracującymi agregatami nie dotknął żaden konserwator ani nie widziała żadna firma chłodnicza.

Efekt:
- w dwóch z trzech układów albo brakuje czynnika chłodniczego, albo jest go bardzo mało;
- chłodnice powietrza na wszystkich trzech układach nadają się tylko do wymiany.
- skraplacze powietrza powinny zostać przeniesione na dach nad wiatę.

Uwaga: W kilku miejscach widać skutki zwarć, nadpalone przewody, brak przepustów przez ostre krawędzie blach – to grozi porażeniem lub pożarem! Elementy instalacji chłodniczej zostały podłączone niezgodnie z zaleceniami producentów oraz dobrej praktyki chłodniczej. Zawory serwisowe na urządzeniach zniszczone.
Wnioski
Ostatni raz urządzenia w tak złym stanie widziałem jeszcze w poprzednim ustroju. Moim zdaniem dalsza praca w takim stanie nie jest możliwa!

Czy da się coś zrobić?
Odnoszę wrażenie, że to jedna z sytuacji, kiedy inwestor, skuszony niską ceną budowy, ponosi dotkliwe koszty eksploatacji. Układy chłodnicze pracowały, ale nie osiągały oczekiwanych parametrów, wciąż ulegały awariom i przestojom, więc podlegały częstym naprawom.
Instalacje chłodnicze były dobudowywane przez różne firmy w od 2000 roku i, co jest powszechnym grzechem wykonawców i inwestorów, po kolejnych modernizacjach nie powstały stosowne dokumentacje, książki ruchu itp. Nie da się więc odtworzyć, kto co robił w danej instalacji.
Poprawienie tej instalacji bez planu działania i poniesienia kosztów – i to wcale niemałych – nie jest, moim zdaniem, możliwe. Konieczne jest natychmiastowe wyłączenie instalacji chłodniczej i wykonanie jej od nowa. Ale ta decyzja nie należy przecież do instalatorów.
Mógłbym więc odpowiedzieć tak: „Panie, nie żal panu pieniędzy na ciągłe łatanie i doraźne rozwiązywanie problemów, a żal na wymianę, która rozwiąże te problemy skutecznie? Oczywiście, jeśli zatrudni pan kompetentny serwis. Teraz ma pan u siebie tykającą bombę chłodniczą”.

Tadeusz Cherek blog

Tadeusz Cherek
Cherek-Chłód, www.cherekchlod.pl
www.facebook.com/CherekChlod

Brak freonu

Brak freonu

Brak konserwacji

Brak konserwacji

Brak konserwacji

Brak konserwacji

Brak oznaczeń elektrycznych

Brak oznaczeń elektrycznych

Brak przepustów

Brak przepustów

Chłodnica - do wymiany

Chłodnica - do wymiany

Chłodnica - do wymiany

Chłodnica - do wymiany

Chłodnica - błędy w instalacji

Chłodnica - błędy w instalacji

Nieszczelności w komorze oraz brak przepustów

Nieszczelności w komorze oraz brak przepustów

Dziury w obudowie

Dziury w obudowie

Nieprawidłowo wykonane przepusty elektryczne

Nieprawidłowo wykonane przepusty elektryczne

Nieprawidłowe miejsce montażu

Nieprawidłowe miejsce montażu

Groźba pożaru lub porażenia

Groźba pożaru lub porażenia

Kolejny błąd i jego skutki

Kolejny błąd i jego skutki

Taca ociekowa

Taca ociekowa

Pomiar temperatury powietrza w chłodni

Pomiar temperatury powietrza w chłodni

Taca - do wymiany

Taca - do wymiany

Tunel chłodniczy - brak mocowań

Brak mocowań (tunel)

Tunel chłodniczy - ekstremalne nastawy

Tunel do zamrażania - ekstremalne nastawy

Maszynownia tunelu

Maszynownia tunelu

Brak mocowań i błędnie wykonane luty (tunel)

Brak mocowań i błędnie wykonane luty (tunel)

Karygodne podłączenie

Karygodne podłączenie

Zbornik 28 bar

Zbornik 28 bar

Nieprawidłowe miejsce montażu

Nieprawidłowe miejsce montażu

Uszkodzenia chłodnicy

Uszkodzenia chłodnicy

Zdezelowane zawory

Zdezelowane zawory

Zdezelowane zawory

Zdezelowane zawory

Nieprawidłowo ustawiony towar

Nieprawidłowo ustawiony towar