Ventia Sp. z o.o. - przedstawiciel Komfovent, Stavoklima i HAVACO na polskim rynku - 12 marca br. przedstawi we Wrocławiu ważne tematy z zakresu systemów wentylacji mechanicznej-rekuperacji.

Program szkolenia:

09:00-10:00 Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne Komfovent. Prezentacja produktu, zasady doboru, programy doborowe oraz przewaga nad konkurencją
10:00-11:00 Omówienie zagadnień automatyki central z typoszeregów Komvofent Domekt, Kompakt oraz Verso. Porównanie automatyk central wentylacyjnych oraz omówienie ich zastosowania
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Prezentacja produktów Stavoklima i Havaco. Najnowsze rozwiązania technologiczne - zgodność z normą ERP2015. Zasady doboru, przewaga nad konkurencją, programy doboru urządzeń
13:00-13:15 Przerwa kawowa
13:15-14:15 System dystrybucji powietrza Ventiflex. Prezentacja produktu, zasady doboru i projektowania systemu, przewaga nad konkurencją
14:15-15:00 System GWC Ground-therm. Prezentacja produktu, zasady doboru i projektowania systemu, przewaga nad konkurencją
15:00-15:15 Panel dyskusyjny
15:15-15:30 Zakończenie, obiad

Termin:

12.03.2014 roku (środa)

Zasady udziału:

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.

Zgłoszenia udziału, wraz z danymi uczestników (imię i nazwisko, firma, telefon kontaktowy) proszę przesyłać do 10.03.2014 na adres:

inż. Marcin Orłowski (menedżer techniczny ds. Rozwoju sprzedaży HVAC), tel. 601 790 995, m.orlowski@rekoterm.pl

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów technicznych na temat prezentowanych produktów marki HAVACO, KOMFOVENT oraz STAVOKLIMA.