TT Silent-M to nowy wentylator w ofercie VENTS Group. Jest 'ukryty' w specjalnie skonstruowanej, odpornej na działanie temperatury, izolowanej akustycznie obudowie.
VENTS Silent-M to połączenie szerokich możliwości i wysokiej wydajności zarówno wentylatorów osiowych, jak i odśrodkowych - zapewnia silny strumień powietrza i wysoki spręż.
Wentylator ten jest polecany w celu uzyskania wydajnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń różnego zastosowania, o wysokich wymogach co do poziomu hałasu, np. w bibliotekach, salach konferencyjnych, instytucjach naukowych, przedszkolach, itp.
TT Silent-M jest wentylatorem kanałowym przeznaczonym do zastosowania z kanałami okrągłymi o średnicach w zakresie od 100 do 315 mm. 

Typoszereg TT Silent-M to sześć modeli: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 o wydajnościach w zakresie od min. 170 do max. 1950 m3/h.

Wykresy charakterystyk, pozostałe dane techniczne, akcesoria oraz inne informacje znajdują sie w folderze TT SILENT-M.

Ceny promocyjne - na zapytanie