Organizatorem wydarzenia był Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, zaś patronat honorowy sprawowali Minister Infrastruktury i Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Izba Projektowania Budowlanego.

Warsztaty wpisywały się w tworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów, dając specjalistom możliwość  zapoznania się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Wśród celów szczegółowych należy wymienić przed wszystkim:

  • podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej,
  • praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. na temat prowadzonych projektów,
  • umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów specyficznych dla danej specjalizacji,
  • edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.

Podczas 2 dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się przeszło 40 prelegentów reprezentujących zarówno świata nauki (Instytut Nafty i Gazu – PIB, Instytut Techniki Budowlanej - PIB, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), jak również doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz wykonawcy reprezentujący m.in.: BSiPG Gazoprojekt S.A, Gaz-System S.A., Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, PGNiG S.A. i PGNIG Technologie S.A. oraz Polską Spółka Gazownictwa.

Zakres Warsztatów obejmował następujące dziedziny: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Prelekcje odbywały się symultanicznie w 4 salach Domu Technika. Każdy dzień rozpoczynały dwa referaty plenarne – pierwszego dnia pt. „Bezpieczeństwo dostaw gazu spojrzenie dostawcy i operatora” oraz „Przeciwdziałanie poważnym awariom – spojrzenie praktyka”, natomiast drugiego dnia „Projekt budowlany w kontekście regulacji związanych z prawem autorskim i ochroną danych osobowych” oraz „Efektywność energetyczna w układach HVAC – gdzie szukać oszczędności?”.

Podczas sesji tematycznych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków.

Podczas Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymały mgr inż. Wioleta Szultka i mgr inż. Aleksandra Zelma za pracę pod tytułem „Eksperymentalna analiza wartości współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez trójnik dla wybranych systemów rur wielowarstwowych” przygotowaną pod opieką dr inż. Katarzyny Weinerowskiej-Bords z Politechniki Gdańskiej. Kapituła Konkursu zaznaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, a także innowacyjnym podejściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego.

Partnerami Warsztatów byli:

  • Partner Strategiczny: Armstrong Fluid Technology Polska
  • Partner Platynowy: Uponor Sp. z o.o.
  • Partner Złoty: Niczuk-Metall PL Sp.J., Swegon Sp. z o.o., ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o., Emerson Network Power Poland, FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.j., Jeven Sp. z o.o.
  • Partner Srebrny: Viessmann Sp. z o.o., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., SANKOM Sp. z o.o.

Patronat medialny nad Warsztatami objęły redakcje czasopism i portali branżowych, wśród nich redakcja portalu HVACR.pl.