WT Budynków to pierwsza aplikacja zawierająca tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki aplikacji mamy dostęp do ujednoliconego, aktualnego i aktualizowanego po każdej zmianie przepisów tekstu Warunków Technicznych, które zawierają wytyczne odnośnie instalacji, w tym wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Aplikacja SNB zawiera ujednoliconą treść przepisów według stanu prawnego na dzień 23 lutego 2013 r. i uwzględnia wejście w życie ostatniej nowelizacji przepisów z dnia 6 listopada 2012 roku. Aplikacja jest aktualizowana na bieżąco, zaraz po zmianie przepisów. Kolejna zmiana czeka nas 1 stycznia 2014 roku, kiedy to mają wejść w życie nowe przepisy. Dzięki aplikacji będziesz na bieżąco!
WT w komórce będą użyteczne dla projektantów, wykonawców, inwestorów i odbiorców robót. Zawsze pod ręką, również poza zasięgiem internetu.

Zalety WT Budynków:

  • szybki dostęp do przepisów Warunków technicznych dla budynków
  • przejrzysty spis treści
  • łatwa obsługa i interface
  • proste wyszukiwanie według pojęć
  • bieżąca aktualizacja przepisów prawnych
  • aplikacja dostępna w trybie offline
  • aplikacja bezpłatna.
     

Pobierz WT Bydynków!

Wyszukaj "warunki techniczne dla budynków" w swoim telefonie z Androidem w Sklepie Play lub poprzez wyszukiwarkę internetową: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.snb.warunkitechniczne&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5zbmIud2FydW5raXRlY2huaWN6bmUiXQ

SNB informuje, że wkrótce przygotowana zostanie wersja aplikacji na urządzenia mobilne Apple.

Warunki techniczne dla budynków aplikacja SNB  Warunki techniczne dla budynków aplikacja SNB

Źródło:

SNB Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki