Nieodpłatna aplikacja Prawo budowlane umożliwia szybki dostęp do aktualnych przepisów Prawa budowlanego, przedstawionych w formie tekstu jednolitego. Do dyspozycji użytkownika są wersje:

  • PB2013: stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 roku;
  • PB2014: stan prawny na dzień 31 grudnia 2014 roku, które zostaną uzupełnione o przepisy wchodzące w życie 9 marca 2015 na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej.

Przejrzysty spis treści, ekran pozwalający na poruszanie się po rozdziałach oraz wyszukiwarka pojęć zawartych w przepisach umożliwiają proste i intuicyjne przeglądanie aplikacji.

Korzystanie z tekstu jednolitego jest łatwiejsze, gdyż w spisie treści PB 2014 wprowadzona została informacja o nowych brzmieniach przepisów w danym rozdziale. Dodatkowo, nowe przepisy zostały oznaczone w tekście kolorowymi czcionkami.

Aplikacja Prawo budowlane ma następujące funkcjonalności: 


  • przeglądanie spisu treści;
  • przeglądanie przepisów w podziale na rozdziały;

  • proste wyszukiwanie pojęć zawartych w przepisach rozdziałów;

  • zaznaczanie i kopiowanie wybranego fragmentu tekstu;

  • możliwość zgłoszenia do SNB problemów związanych ze stosowaniem przepisów WT;
  • praca w trybie offline.

Tekst jednolity został opracowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych i zawiera m.in. przypisy odnoszące się do dat wejścia w życie poszczególnych zmian przepisów.

Obecnie aplikację można pobrać dla urządzeń z systemem Android -->tutaj.