Firma Alnor Systemy Wentylacji prowadzi obecnie 9 procedur o wydanie KOT na różne typy wyrobów budowlanych (wentylacyjnych). Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem (oraz zmianami z 2018 r., D.U. poz. 1233) od 1 lipca 2019 roku wyroby budowlane wprowadzane i udostępnianie na rynku krajowym muszą mieć sporządzoną Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i być oznakowane znakiem „B”.

W związku z tym Alnor postanowiła podzielić się swoim 25-letnim doświadczeniem w produkcji elementów wentylacyjnych oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dot. procedury i obowiązków związanych z Krajowymi Ocenami Technicznymi.

W trakcie webinarium omówione zostaną:
• powłoki cynkowe, 
• kategorie korozyjności, 
• porównanie stali ocynkowanej z aluminiową, nierdzewną i miedzianą,
• technologia produkcji kanałów wentylacyjnych, 
• kształtki tłoczone vs. segmentowe,
• klasy szczelności instalacji wentylacyjnej,
• wszystko o KOTach czyli co to jest, jak wygląda procedura, jakie obowiązki ciążą na producentach, dystrybutorach i instalatorach itd.

Webinarium to rozpoczyna cykl informacyjny o wyrobach wentylacyjnych.

Informacje podstawowe:
Data szkolenia: 6 czerwca 2019 godzina 11:00
Czas trwania szkolenia: ok. 90 min.
Szkolenie jest bezpłatne, ale należy się zarejestrować: http://bit.ly/ALNOR_webinarium_KOT