Rynek wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne od 1 lipca 2013

Nowe przepisy prawa dotyczące wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu wprowadzono w formie rozporządzenia Unii Europejskiej - są więc one bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii.

Przepisy Dyrektywy 305/2011 (zwanej w skrócie dyrektywą CPR od ang. Construction Products Regulation) z 2011 zaczną w pełni obowiązywać od 1 lipca br. Rozporządzenie CRP zobowiązuje do zmian w krajowych przepisach - do 1 lipca 2013 powinna wejść w życie nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych. Jeśli nowa ustawa nie pojawi się przed 1 lipca 2013, to polscy producenci materiałów budowlanych, którzy chcą wprowadzić dany wyrób na rynek UE, będą musieli przeprowadzić jego ocenę techniczną w innym kraju członkowskim UE, ponieważ Polska nie będzie miała żadnej upoważnionej jednostki do przeprowadzenia takich procedur. Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że producenci będą podnosić ceny swoich produktów w wyniku zwiększenia kosztów wprowadzenia wyrobów na rynek.

Wdrożenie w Polsce wymogów CPR wymaga także nowelizacji Prawa budowlanego i ustawy o systemie oceny zgodności.

Prawo CRP od lipca 2013

Wdrożenie nowych regulacji prawnych w zakresie wyrobów budowlanych to istotna informacja zwłaszcza dla producentów, dostawców jak i jednostek certyfikujących zgodność takich produktów. Głównym celem wprowadzenia jednolitych przepisów CRP w UE jest złamanie barier w swobodnym przepływie wyrobów budowlanych w strefie EEA oraz skrócenie czasu oczekiwania na wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Rozporządzenie CRP określa sposoby badań, oceny i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów oraz sposoby oceny zgodności wyrobów budowlanych. CRP wprowadza nowe definicje wyrobu budowlanego, właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  inne, ustanawiając wspólną terminologię techniczną,.

Rozporządzenie 305/2011 określa zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku UE wyrobów budowlanych oraz ustala zasady oznakowania CE na tych wyrobach i wprowadza obligatoryjność deklaracji właściwości użytkowych z zamierzonym zastosowaniem. Dyrektywa wymaga, aby od 1 lipca do każdego wyrobu budowlanego wprowadzanego na rynek dołączona była istotna dla konsumenta informacja o jego właściwościach użytkowych produktu, gdzie i jak ma być on stosowany. Co ważne: znikną deklaracje zgodności, a pojawią się deklaracje właściwości użytkowych.

W rozporządzeniu zwiększono zakres wymagań, które dotyczą wyrobów budowlanych w aspekcie zrównoważonego budownictwa, między innymi brak szkodliwego wpływu na środowisko.

Komentarze do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. L 88) z dnia 4 kwietnia 2011 r., można znaleźć na stronach:

blog Anny Bieli

instalreporter.pl

muratorplus.pl

www.kanalizacja-betonowa.org.pl

 

Zobacz też: Poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowalnych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z maja 2013