Złote Certyfikaty Rzetelności to element programu Rzetelna Firma, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów. Są to świadectwa, potwierdzające stosowanie dobrych praktyk biznesowych. Otrzymują je firmy, które w codziennej działalności kierują się wysokimi standardami moralnymi, a jednocześnie potwierdzają swoją pozycję rynkową.

Coldteam, wraz z innymi Rzetelnymi Firmami, otrzymał certyfikat 9 października 2014 roku.