W 2004 roku The Coca-Cola Company, Unilever i McDonald założyły wspólną inicjatywę Refrigerants, naturraly! angażując się w walkę ze zmianami klimatu i zmniejszaniem się warstwy ozonowej.

Refrigerants, naturraly! (Czynniki chłodnicze, naturalnie!) to międzynarodowa inicjatywa non profit, której celem jest m.in. zastępowanie szkodliwych gazów fluorowanych, zwanych F-gazami (czyli takich jak CFC, HCFC i HFC), naturalnymi czynnikami chłodniczymi.

Ta dobrowolna akcja jest zgodna z "Partnership for Sustainable Development" Komisji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju i przyczynia się do realizacji Agendy 21, ustaleń Rio +5 oraz "Johannesburg Plan of Implementation".

Inicjatywa Refrigerants, naturraly! jest wspierana przez Greenpeace oraz Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP).

Do programu przyłączają się kolejne firmy, takie jak Grupa Carlsberg, wprowadzając chłodziarki wolne od wodorofluorowęglowodorów (HFC-free), dodatkowo wyposażone w energooszczędne technologie. Globalna wymiana chłodziarek na urządzenia o lepszej efektywności energetycznej, wyposażonych w naturalne czynniki chłodnicze, wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.

Coca-Cola Company wymieniła ponad 800.000 urządzeń pracujących na naturalnych czynnikach chłodniczych. Unilever wprowadził ponad 1 mln sztuk we wszystkich krajach, w którym prowadzi działalność. Już 313.000 jednostek chłodzących, które stanowią więcej niż jedną trzecią urządzeń chłodzących Red Bulla na całym świecie, korzysta z naturalnych czynników chłodniczych. PepsiCo osiągnął już ponad 200.000 jednostek HFC-free.

Więcej: www.refrigerantsnaturally.com

 

HFC (HydroFluoroCarbon) - to grupa wodorofluorowęglowodorów, czynników chłodniczych zalicznych do f-gazów, czyli mających duży potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Najbardziej znanym czynnikim grupy HFC jest R134a. Czynniki HFC są także głównymi składnikami mieszanin z serii 400 oraz 500, np. R410A, R407C, R404A