Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz dwudziesty pierwszy!

Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia (13.01.2013 r.) tysiące wolontariuszy wyjdzie na ulice, by zbierać pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia dzieci, a także osób starszych.

XXI. Finał WOŚP

XXI. Finał WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , tak jak zawsze, zbiera na zakup sprzętu medycznego dla dzieci oraz – po raz pierwszy – dla ludzi w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe. Cele zbiórki 2013 zostały poprzedzone badaniami ankietowymi, w których 91% respondentów zaakceptowało ten sposób wydatkowania środków zebranych w XXI Finale.

Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości problemów, jakie są związane z tą dziedziną medycyny. Chcemy jednak zwrócić uwagę Polaków na wszystkie kwestie związane z jakością opieki medycznej, a także i niestety bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia, jakie dotyka ludzi w podeszłym wieku. – czytamy na www.wosp.org.pl

Pieniądze zebrane w 21. Finale będą podzielone po połowie: na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka oraz na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. 

W Polsce istnieje niewiele oddziałów geriatrycznych, zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż rozgłos, jaki zawsze towarzyszy Finałowi, będzie okazją, by uświadomić nam wszystkim, że jest to problem, którego nie można dalej unikać. W ciągu minionej dekady obserwujemy postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada tradycyjny model rodziny wielopokoleniowej. Wokół nas  żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, i na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła.

13 stycznia 2013 r. - zadbajmy o dzieci i seniorów!

Więcej informacji na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: www.wosp.org.pl