Carrier postawił sobie za zadanie połączenie zalet belek chłodzących i klimakonwektorów, eliminując jednocześnie ograniczenia każdego z urządzeń.

1. Wysokość urządzenia:  hybrydowa belka chłodząca 36XB ma mniej niż 200 mm wysokości (pozostałe wymiary: 1200 x 450 mm), co ułatwia montaż, a w przypadku instalacji w pomieszczeniach remontowanych umożliwia nieznaczne zmniejszenie ich wysokości. Dzięki temu, ilość urządzeń w pomieszczeniu może być dwukrotnie mniejsza niż w przypadku typowych belek chłodzących;

2. Eliminacja problemu wytwarzania kondensatu. W standardzie (inaczej niż w przypadku belek chłodzących) urządzenie wyposażone jest w tacę ociekową, dzięki czem nawet przy wodzie lodowej o temperaturze 6°C, kondensat nie będzie kapał do pomieszczenia.

3. Minimalizacja hałasu. Przez większość czasu, 36XB pracuje indukcyjnie, zapewniając przygotowanie i rozprowadzenie świeżego powietrza, napływającego z intensywnością do 120 m3/h). Urządzenie wyposażone jest także w wentylator, który uruchamia się tylko w okresie zwiększonego zapotrzebowania na chłód/ogrzewanie. Wentylator zapewnia wydatek powietrza odpowiedni dopotrzeb osób przebywających w pomieszczeniu. W tym trybie pracy, poziom hałasu nie przekracza 47 dBA.

Inne, wybrane cechy urządzenia:

• Wygląd urządzenia można dostosować do wykonania sufitu podwieszanego.

• Urządzenie może pracować w systemie czterorurowym, zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

• Urządzenie można wyposażyć w filtra powietrza powracającego (G3 do F5), łatwo dostępny bez wpływu na pracę urządzenia.

• Do regulacji ilości powietrza (od 2,8do 33 l/s) powietrza wentylacyjnego pierwotnego można stosować czujniki pokojowe CO2, zamontowane na urządzeniu.

• Roczna moc właściwa (A-SFP) dla typowego biura może być niższa niż 0,05 W/l/s.

Źródło, foto: Carrier.

Zobacz: najnowszy katalog produktów Carrier (j.angielski)